در کنار مردم فلسطین و اسرائیل، علیه جنگ و بانیان آن!

در کنار مردم فلسطین و اسرائیل، علیه جنگ و بانیان آن! – حمید تقوائی

ریشه جنگ خونینی که میان دولت اسرائیل و نیروهای اسلامی در گرفته مساله دیرینه آوارگان فلسطینی و پایمال کردن ابتدائی ترین حقوق آنان از جانب دولت اسرائیل است. اما تراژدی اینجاست که مردم فلسطین در این جنگ نمایندگی نمیشوند.

در یک سوی جنگ حماس، حزب الله و جمهوری اسلامی، یعنی نیروهای فوق ارتجاعی و ضد انسانی قرار دارند که از درد و رنج مردم فلسطین برای حفظ موقعیت و ثروت و سلطه خود سرمایه سیاسی ساخته اند. دولت نتانیاهو نیز نماینده مردم اسرائیل نیست. برای او جنگ مائده آسمانی است تا هم اعتراضات رو به اوج مردم اسرائیل را خفه کند و هم مجوزی برای حمله افسار گسیخته به حماس و مردم فلسطین داشته باشد. امر حماس و دولت اسرائیل هر دو تقویت موقعیت خود در قدرت است و بس.

مردم جهان باید در برابر این جنگ ضد مردمی با تمام قوا بایستند و خواهان قطع فوری آن شوند. در این میان مردم ایران نقش ویژه ای دارند. هم از این نظر که جمهوری اسلامی یک پای مهم این جنگ و در واقع بر افروزنده آتش این جنگ خانمانسوز است، و هم از این لحاظ که تلاش میکند از آن چماقی برای منحرف کردن اذهان از جنایات خود علیه مردم ایران و عقب راندن انقلاب زن زندگی آزادی، انقلابی که او را در سراشیب سقوط قرار داده است، بسازد. ازینرو انقلاب ما میتواند نقش موثری در مبارزه برای قطع فوری این جنگ و علیه بانیان آن داشته باشد. نباید اجازه بدهیم با تبلیغات توخالی و نخ نما شده در حمایت از مردم فلسطین و با اسرائیل ستیزی انقلاب ما را عقب برانند و حتی تپش آنرا کند کنند. دوست واقعی و نیروی واقعی حمایت از مردم فلسطین و همچنین مردم اسرائیل، مردم بپاخاسته ایران و انقلاب زن زندگی آزادی است. این انقلاب است که با پیشروی و پیروزی خود میتواند سر مار اسلام سیاسی را بکوبد و منطقه را از شر تخاصم و جنگهای خانمانسوز بین نیروهای اسلامی و فاشیستی و قومی  در اسرائیل و در نوار غزه و در منطقه رها سازد.

در این میان نیروهای اپوزیسیون راست و سلطنت طلب جنگ را دستاویزی برای تشدید تبلیغات راسیستی و عربستیزی و فلسطینی ستیزی ساخته اند. بر جنایات دولت اسرائیل چشم می بندند و جنایات حماس را بپای مردم فلسطین می نویسند. اما نتانیاهو همانقدر مردم اسرائیل، و حماس همانقدر مردم فلسطین را نمایندگی میکند که جمهوری اسلامی  مردم ایران را! راسیسم ایرانی نیز در کنار راسیسم مذهبی و قومی اسلامیون و دولت اسرائیل، تماما در مقابل مردم ایران و منطقه قرار میگیرد و باید افشا و رسوا شود.

ما مردم ایران با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای جنگ افروز و با خواست قطع فوری جنگ میتوانیم یک سنگر مهم مردم متمدن جهان علیه جنگ و بانیان فوق ارتجاعی آن باشیم.

اینرا هم بخوانید

حمله پهبادی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اعلام حمایت آمریکا از این کشور

*سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز «حمله هوایی ایران …