دشمنان همه جا نفوذ کرده اند!

نیروی انتظامی رژیم در خوزستان در بیانیه ای تهدید آمیز از نفوذ نیروهای سیاسی مخالف حکومت در اعتراضات مردم صحبت کرده است. این روزها نفوذ دشمن ورد زبان همه مقامات حکومت است. از معاون فرمانده ارتش تا خود خامنه ای به مردم و به ارگانهای خود هشدار میدهند که مواظب نفوذ دشمن باشید. اینکه در ارگان های خود حکومت چه نوع دشمنی نفوذ کرده را ما نمیدانیم! اینرا خامنه ای و همدستانش میدانند. اما دشمنی که در صفوف مردم نفوذ کرده!‌ شناخته شده است و همه جا هم هست. اینرا خود حکومتیان هر روز اعتراف میکنند.

از ابتدای سر کار آمدن هر جا اعتراضی بود به عوامل امپریالیسم و صهیونیسم نسبت میدادند. مردم کردستان را به حزب بعث نسبت دادند و در جریان اعتراضات دانشگاهها گروههای چپ و مخالفین را عوامل آمریکا معرفی کردند. در دوره جنگ ایران و عراق گفتند اعتصابات کارگری تحریک رژیم صدام و دشمنان خارجی است. مقابله زنان با حجاب اجباری و روی برگرداندن نسل جوان و توده های میلیونی مردم از اسلام و مذهب را هم هجمه غرب نامیدند. این تاکتیک حکومت برای سرکوب مردم بود و سه دهه قبل بعضا موثر واقع میشد. هنوز بسیاری از مردم به عمق ارتجاع این حکومت و عمق رذالتش و دشمنی اش مردم پی نبرده بودند. اینقدر گفتند و گفتند که حالا نوبت به صفوف خودشان هم رسیده است و از مجلس خبرگان تا تشخیص مصلحت نظام، از مجلس شورای اسلامی تا کابینه دولت هم از این تهدیدات! در امان نمانده اند.‌

مقامات هر روز به مردمی که در مقابل مجلس تجمع میکنند تا کارگرانی که هرروز اعتصاب و راهپیمایی میکنند، به مردم خوزستان تا زنانی که برای حضور در ورزشگاهها دست به اعتراض میزنند، به دانشجویانی که اعتراض میکنند تا بازنشستگان و غیره و غیره میگویند دشمنان نظام در میان آنها نفوذ کرده اند. اما اگر این تاکتیک حکومت در دهه پنجاه و شصت اینجا و آنجا میتوانست موثر واقع شود، امروز کاملا به زیان خود حکومت تبدیل شده است.

اما هم مردم دشمن واقعی را میشناسد و هم جمهوری اسلامی دشمن واقعی خود را میشناسد. میداند که این دولتها نیستند که قصد سرنگونی اش را دارند این خود مردمند. این زنان و کارگرانند، معلمان و بازنشستگانند، دانشجویان و نسل جوان این مملکتند، همانها هستند که در اراک و زنجان و تهران و خوزستان شعار یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه سر میدهند. حکومت دشمنان واقعی خود را میشناسد اما نمیتواند رسما و علنا بگوید اکثریت مردم دشمن حکومتند باید دشمنی خارجی بتراشد و هر اعتراضی را تحریک دشمن خارجی بنامد. گویی خود مردم از حکومت راضی اند. گویی کارگر و معلم از حقوق چند بار زیر خط فقر خوشحالند، گویی زنان عاشق آیت الله ها و قوانین اسلامی آن هستند، گویی جوانان از بیکاری و بیحقوقی لذت میبرند، گویی مردم خوزستان از آب و هوای آلوده خوششان میاید، گویی مردم طرفدار سرکوب و بیحقوقی خود هستند.

جمهوری اسلامی و کلیه ارگانها و کلیه مقامات حکومت دشمنی را که بنا به ادعای خودشان همه جا، در هر شهری و در هر اعتراض و اعتصابی نفوذ کرده را میشناسند و بهمین خاطر مانور وحشت از اعتراضات کارگری را در کلاله و … برگزار میکنند تا صفوف خود را در مقابل انقلابی که میدانند در راه است آماده کنند. اما اولین اتفاقی که با شروع انقلاب می افتد این است که بخشی از همانها که امروز در مانور سرکوب اعتراضات کارگری شرکت میکنند، به مردم خواهند پیوست و اسلحه خود را به روی سرکوبگران و فرماندهان خواهند گرفت. اینهم مثل روز برای حکومتیان روشن است. حکومت اسلامی مثل هر حکومت سرکوبگر و فاسد دیگری در محاصره دشمنانی است که همه جا نفوذ! کرده اند و حلقه محاصره روزبروز تنگ تر میشود و چهار دهه خشم فروخفته مردم بساطش را از بیخ و بن در هم خواهد شکست.

اینرا هم بخوانید

رضا پهلوی و اتحاد؟ اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …