دعوت به میتینگ در مقابل ساختمان دوویچه وله در شهر بن, جمعه ١٨ ماه مه

دوویچه وله قرار است به صادق زیباکلام جایزه آزادی بیان بدهد، این تصمیم با اعتراض گسترده ای ایرانیان معترض و سرنگونی طلب روبرو شده است.

کمپین اعلام شده علیه این تصمیم دوویچه وله در شبکه های اجتماعی ودر بین مردم با استقبال  روبرو شده و نامه اعتراضی ما با بیش از ٣٠٠ امضا به زبان آلمانی و فارسی منتشر شده و در برخی رسانه های آلمانیو فارسی زبان نیز منعکس شده است.

روز جمعه در مقابل ساختمان دوویچه وله در بن گرد هم میاییم و خواهان جلب توجه افکار عمومی آلمان و همچنین مسئولین دوویچه وله به این امر مهم هستیم که طرفداران و سازندگان حکومت اسلامی ، که امروز هم دست بر قضا در دفاع از این حکومت ضد زن و ضد انسانی و سرکوب کننده آزادی بیان، حاضرند تفنگ به دست گرفته و مردم معترض و جان به لب رسیده را بکشند، شایسته گرفتن چنین جایزه و چنین تکریم و احترامی نیستند.

دوویچه وله فارسی که مامن و مرکز مدافعین بخشی از حکومت اسلامی است، باید این اعتراضات را منعکس کرده و رسما به این انتقادات پاسخ دهد.

از همه منتقدین دعوت میکنیم در این میتینگ اعتراضی حضور بهم رسانند.

مکان و زمان :

روز جمعه ١٨ ماه مه ساعت سه بعد از ظهر

Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn

کمپین اعتراض به جایزه آزادی بیان به زیباکلام

١٦ ماه مه ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …