دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری: قرار در مورد مبارزه برای آزادی زندانيان سياسي

در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی رسما آزادی عقیده و بیان و حق تشکل و تحزب  وجود ندارد. از ابتداي حاكميت رژيم اسلامي در ايران دستگيري و شكنجه و اعدام مردم و فعالین معترض و مخالف حکومت  بخش جدايي ناپذير دستگاه حاكم بوده است. ما هر روزه شاهد تهديد و اذيت و آزار، زندان و شكنجه و صدور حبسهاي طويل المدت براي فعالين كارگري، فعالین مدافع حقوق کودک، حقوق زن و ساير فعالين سياسي و اجتماعي هستيم. خانواده هاي اين زندانيان مداوما از سوي رژيم مورد تهديد و اهانت و بعضا دستگیری قرار ميگيرند.

عليرغم فشارهاي رژيم، زندانيان سياسي و خانواده هايشان جسورانه و با عزمي راسخ در اشكال مختلف در مقابل سياست های سركوبگرانه مبارزه كرده اند. شعار آزادي زندانيان سياسي به يكي از شعارهاي اصلي اعتراضات و تجمعات در ايران تبديل شده است و مردم در ابعاد وسيعتري هر روزه از زندانيان سياسي و خواسته هايشان حمايت میکنند. بویژه مقابله با پرونده سازیهای امنیتی عرصه و جبهه تازه ای را در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گشوده است. رژیم فعالین و زندانیان سیاسی را عمدتا با اتهام اقدام علیه امنیت کشور مورد پیگیرد و دستگیری قرار میدهد و مبارزه علیه این پرونده سازهای یک جزء مهم مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است.

نزدیک به چهار دهه سركوب و شكنجه و زندان، نتوانسته است صداي آزاديخواهي و تلاش و مبارزه براي يك دنياي بهتر را خاموش كند و مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي به بخش مهمي از جنبش براي سرنگوني جمهوری اسلامی تبديل شده است.

 

حزب كمونيست كارگري ايران ضمن ادامه حمايت فعال از زندانيان سياسي و خانواده هايشان بر اهميت مبارزه متشكل براي آزادي زندانيان سياسي تاكيد ميكند و تمام تلاش خود را جهت تقويت و پيشبرد هر چه بيشتر اين مبارزه و ايجاد كانالهاي همبستگي جهاني در حمايت از آزادي زندانيان سياسي به كار ميگيرد.

 

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران

19 ژوئن 2017، 29 خرداد 1396

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …