دومین روز اعتصاب کارگران ذوب آهن با شعارهای: فکر نکنید یه روزه وعده ما هر روزه، مشکل ما حل نشه، کارخونه تعطیل میشه. فیلم

اصفهان ۲۵ آبان: دومین روز ادامه اعتصاب کارگران ذوب آهن با شعارهای: فکر نکنید یه روزه وعده ما هر روزه، مشکل ما حل نشه، کارخونه تعطیل میشه

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …