دومین روز تجمع صدها کارگرفاز‌های 22 و24 عسلویه

کارگران پیمانکاری فازهای 22 و 24 منطقه ویژه عسلویه که خواهان دریافت معوقات مزدی خود هستند، صبح امروز (یکشنبه 15 اسفند ماه) دومین روز اعتراض خود را آغاز کردند.

گفته می‌شود که این گروه از معترضان همانند روز گذشته در محل کارشان با برپایی اجتماعاتی پیگیر حدود 4 ماه  مزد پرداخت نشده خود شده‌اند.

شمار کارگران اعتراضی به 700 نفر رسیده و این کارگران از شرکت های پیمانکاری همچون اکسیر صنعت، آزمون فلز، آذران گستر، پتروصنعت مپناو پناه ساز هستند. در عین حال گفته می‌شود که از روز گذشته تاکنون وضعیت تامین آب مصرفی استراحت‌گاه‌های این کارگران که هموراه با تاکنر صورت می‌گرفته، با دشواری‌هایی روبرو شده است.

اینرا هم بخوانید

کانادا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

کانادا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دومینیک لبلانک وزیر امنیت عمومی …