دیوان عدالت اداری حکم اخراج عزیزقاسمزاده را تائید کرد

دیوان عدالت اداری:حکم عزیز قاسم زاده از انفصال دائم به اخراج خفیف تر و با رعایت موازین و مقرارت قانونی است.

🔸دیوان عدالت اداری با تایید اخراج عزیز قاسم زاده از سوی هیئت تجدید نظر تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش این مجازات را قانونی و نسبت به رای بدوی که انفصال دائم از خدمات دولتی بوده،مجازاتی با تخفیف خوانده است. در رای صادر شده آمده:«رسيدگی درهيئت تخلفات اداری با رعايت موازين ومقررات قانونی بوده و دلایل و مدارکی که ازسوی شاکی ارائه و ابراز گرديده است، بيانگر عدم رعايت تشريفات قانونی در رسيدگی نبوده است».

🔸دیوان عدالت اداری در حالی رای صادر شده وزارت آموزش و پرورش را در اخراج عزیز قاسم زاده قانونی و همراه با تخفیف خوانده که  موارد ۲۵ گانه اتهامی این فعال صنفی معلمان هیچ تناسبی با ماده ۸ قانون تخلفات اداری ندارد.طبق این ماده: «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و «تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص» از موارد رسیدگی این نهاد است.با عنایت به این ماده در دادخواست عزیز قاسم زاده علیه وزارت آموزش و پرورش آمده بود که هنوز این نهاد فرق میان تخلف و جرم را نمی داند و در رای صادر شده خود را در مسند قاضی نشانده و از مفاهیمی چون احراز جرم سخن گفته است. با توجه به این نکته برخی استنادات هیئت تخلفات از جمله مصاحبه این معلم با رسانه ها در حیطه مدعی العموم است و در دایره رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد.ضمن اینکه او بابت انجام مصاحبه ها مجازات قضایی را تحمل نموده است و هیچ ماده ای تصریح بر آن ندارد که آموزش و پرورش هم می تواند مجازات تکمیلی در این باره داشته باشد. پیش از این هیئت تخلفات  آموزش و پرورش که باید مدافع جدی اصل ۳۰ و آموزش رایگان باشد با استناد به برگزاری تجمعات معلمان که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، این تجمعات را غیر قانونی  و سخنرانی عزیز قاسم زاده را در دفاع از آموزش رایگان و معلمان زندانی، ساختار شکن خوانده بود و از آواز خوانی او با اشعار بزرگان، با عنوان مضامین انحرافی یاد کرده بود و حتی در تاریخ هایی که اساسا تجمعی برگزار نشده بود، این عنوان اتهامی را به این فعال صنفی معلمان نسبت داده بود. اکنون دیوان عدالت اداری با نقض صریح قانون،به تایید قانون شکنی های آموزش و پرورش اقدام ورزیده است.

🔸#شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان_ایران با ابراز ناخرسندی و نگرانی از رویه ناعادلانه پیش رو در دیوان عدالت اداری و جانب داری آشکار این نهاد از تصمیم های  غیر قانونی و معلم ستیزانه آموزش و پرورش در تضییع حقوق فعالان صنفی، خواهان تجدید نظر و بی طرفی این نهاد در رویکرد خود است.

📎 متن کامل و تصویر حکم و دادخواست عزیز قاسم‌زاده را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/4cOQloP

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …