دیپلماسی مماشات با جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم!در ارتباط با سفر نخست وزیر سوئد به ایران

 

استفن لوفن نخست وزیر سوئد قرار است در ماه فوریه به ایران سفر کند و برای انجام یک دیدار رسمی طی روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه در ایران باشد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت می گیرد.

استفن لوفن به کشوری سفر می کند که پا به پای توافق هسته ای اعدامها در آن بیشتر شده است. اذیت و آزار و دستگیری فعالین کارگری وسعت گرفته است. کارگران از حق اعتصاب و تشکل محرومند و با شلاق مجازات میشوند. تبعیض و ستم نفرت انگیز جنسی بیداد میکند. زن نیمه مرد محسوب می شود. مجازات برای همجنسگرایان اعدام است. مخالفین حکومت و فعالین اجتماعی و مدنی در زندان بسر میبرند. زندانیان سیاسی با کمبود دوا و درمان به مرگ تدریجی محکوم میشوند. اختناق مذهبی زندگی مردم را در منگنه خود قرار داده است. و جواب اعتراض به شرایط قرون وسطایی حاکم بر ایران با سرکوبی خونین روبرو می شود.

وقتی نخست وزیر سوئد اینچنین با شعف و شادی به دیدار مقامات حکومت آدمکش اسلامی می رود، دارد به مردم ایران که اسیر این حکومتند و روزانه علیه آن مبارزه می کنند، دهن کجی می کند. از دیپلماسی کاسبکارانه  انتظاری بیش از این نیست. این دیپلماسی به این کاری ندارد که مثلا رژیم هایی نظیر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با مردمان این کشورها چگونه رفتار می کنند. فروش چند فروند هواپیمای جنگی به عربستان سعودی مجوزی می شود که در برابر بی حقوقی زنان در این کشور سکوت کرد. بستن چند قرارداد پر منفعت تجاری با جمهوری اسلامی توجیهی می شود که سرکوب ها، دستگیریها و اعدام های گسترده در ایران را فراموش کرد. این دیپلماسی بویی از انسانیت و همبستگی انسانی نبرده است.

در مقابل این دیپلماسی غیر انسانی و ضد مردمی لازم است مردم آزاده سوئد و سازمان های کارگری و انساندوست بیش از پیش با مردم ایران اعلام همبستگی کنند و سیاست دولت سوئد و سایر دول غرب را بدلیل مماشات با چنین حکومت های آدمکشی محکوم کنند. تا کنون بارها اتحادیه های کارگری سوئد و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق انسانی از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده اند و به نقض سیستماتیک حقوق پایه ای و انسانی مردم توسط رژیم اسلامی اعتراض کرده اند. در این پیوندها  نه پول و نه سود بلکه همبستگی انسانی حاکم است. رجوع به “حقوق بشر” دیگر حرف و یا غرولند دولتی نیست بلکه تعهدی به عمل برای تحت فشار گذاشتن جدی جمهوری اسلامی بمنظور پایان دادن به سرکوب مردم است.

از نظر ما همین نیرو و همبستگی انسانی است که میتواند معادلات و دپیلماسی کثیف و خونین دول غربی با جمهوری اسلامی را بهم زند. ضروری است مردم دنیا در همراهی با مردم ایران دولتها را تحت فشار بگذارند تا روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند. در مقابل دیپلماسی سری و کاسبکارنه دولتها  بگذار اعلام همبستگی هزاران سازمان کارگری و مردمی در اقصی نقاط جهان با مبارزات مردم ایران هر چه بیشتر گسترش یابد. بگذار این موج همبستگی انسانی به پشتوانه نیرومندی در مبارزه علیه فاشیستهای حاکم و پیروزی قاطع مردم در ایران تبدیل شود.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- سوئد

۱۹ ژانویه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت …