رأی و انتخاب ما انقلاب زن زندگی آزادی – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

عنوان مطلب سرسخن بیانیه مشترک فعالین انقلاب “زن زندگی آزادی”، جنبش زنان و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی درباره سیرک “انتخابات” ریاست‌جمهوری حکومت است.

در بخشی از این بیانیه آمده: “پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی ملقب به جلاد ۶۷، انتصابات زودهنگام برای تعیین مهره دیگری که بر مسند ریاست‌جمهوری حکومت دیکتاتوری موجود تکیه خواهد زد، آغاز شده است. مشتی از سابقه‌داران جنایت علیه مردم ایران، برای ریاست‌جمهوری حکومتی که در جنگ علیه مردم است، مجدداً به صحنه آمده‌اند تا علی‌رغم درماندگی و چندپارگی، همچنان به سازماندهی فضای سرکوب ادامه دهند. سازماندهی‌ای که اینان مجری‌اش هستند؛ از جنس جنگ علیه زنان، از جنس صدور حکم اعدام برای جوانان و مبارزان، از جنس قتل کولبران و سوخت‌بران، از جنس بازداشت و تهدید و اخراج دانشجویان، از جنس حمله به تجمعات معلمان و بازنشستگان، از جنس امنیتی‌کردن فضای کار و سرکوب کارگران، از جنس فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان و دادخواهان و از جنس حمله شیمیایی به دانش‌آموزان است. همه این اقدامات حکومت برای مقابله با انقلاب عظیم و باشکوه “زن زندگی آزادی” سازماندهی شده که البته تا همین‌جا هم نتوانسته با این اقدامات، انقلاب ما را متوقف و جامعه را مرعوب خود کنند.”

در ادامه، با اشاره به جدال هر روزه مردم برای پیروزی انقلاب آمده است: “همان‌گونه که مادران آبان در ۱۴۰۰ به نمایندگی از همه بخش‌های معترض جامعه اعلام کردند “رأی ما سرنگونی”، در ادامه آن، ما اعلام می‌داریم؛ رأی ما و انتخاب ما انقلاب “زن زندگی آزادی” است.”

این بیانیه برای به پیروزی رساندن انقلاب بر اساس خواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه، مردم را به مبارزه متحدانه حول منشور بیست تشکل کارگری – اجتماعی و منشور مطالبات پیشرو زنان ایران فرامی‌خواند.

این بیانیه گویای فضای انقلابی جامعه است. شعارهای اعتراضی دیوارهای شهرها، برهم‌زدن نمایشات انتخاباتی کاندیداهای سیرک انتخابات، اعتراضات بازنشستگان با شعارهای “ما دیگه رأی نمیدیم”، “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” مثال‌های بارز آن است. یک نمونه‌اش سخنرانی بازنشسته‌ای در کرمانشاه در جمع بازنشستگان است که گفت: همانطور که در انتخابات مجلس مردم سیلی محکمی بر صورت خودکامگان و مستبدان زدند، این بار سیلی محکم‌تری بر صورت مدیران و جباران خواهند زد و جمعیت با شعار “اصلاح‌گرا، اصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا ” پاسخ محکمی به بازی‌های مسخره انتخاباتی حکومت داد.

اینرا هم بخوانید

سیرک انتخاباتی حکومت و فضای انقلابی جامعه – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …