رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

رئیسی را آخوند مرگ می‌نامند. او در حکومت چپاول و جنایت، کسب‌وکارش اعدام بود. شمار زندانیانی که با تصمیم مستقیم رئیسی اعدام شدند به هزاران نفر می‌رسد. او کار جلادی را به‌عنوان دادستان کرج شروع کرد. بعدتر هم تمام پست‌هایش مستقیماً به همین کسب‌وکار مرتبط بود: دادستان همدان، دادستان تهران، رئیس بازرسی کل کشور، معاون قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، معاون قوه قضائیه، و رئیس قوه قضائیه. انگار بو می‌کشید کجا بهتر می‌تواند بکشد! تا همین روزهای اخیر هم ماشین اعدام در حکومتش فعال بود.

دو روز قبل از مرگش در یک روز ۱۰ نفر را اعدام کردند. بارزترین پرونده رئیسی عضویت در «کمیته مرگ سال ۶۷» بود که هزاران زندانی سیاسی را در عرض چند هفته به جوخه اعدام سپرد. حتی برخی روزنامه‌های جهان با تیتر جلاد از رئیسی اسم بردند.

شب گذشته با پخش خبر مرگ رئیسی در چندین شهر از جمله تهران و سقز جوانان دست به شادی و آتش‌بازی زدند. اما با مرگ او آرزوی محاکمه این قاتل و شکنجه‌گر حکومت در دادگاه‌های مردمی بر بادرفت. شادی واقعی مردم زمانی است که سرنگونی کل حکومت جلادان را شاهد باشیم. پرونده رئیسی هم آن روز روی میز خواهد آمد.

اینرا هم بخوانید

جولیان آسانژ آزاد شد! کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …