رئیس جمهوی آلمان از دگرباشان جنسی طلب بخشش کرد

DW

رئیس جمهوی آلمان از دگرباشان جنسی این کشور به خاطر فشارهای غیرانسانی به آنها، حتی پس از پایان جنگ جهانی، عذرخواهی کرد. دگرباشان جنسی پس از جنگ به خاطر یک ماده در قانون اساسی زیر فشار بودند و آزار و اذیت می‌شدند.

فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان، در مراسم دهمین سالگرد یادبود قربانیان دگرباشان جنسی در زمان قدرت فاشیست‌های نازی در آلمان حضور یافت و از آنان به طور رسمی طلب بخشش کرد.

رئیس جمهوری آلمان در این مراسم گفت: «آلمان به همه این افراد اذیت و آزار رسانده است، بخصوص در زمان قدرت فاشیست‌های نازی، اما پس از آن هم این آزار در هر دوبخش آلمان ادامه یافت و در قانون اساسی آلمان نیز منعکس شد.»

به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر در ادامه گفت تعقیب دگرباشان جنسی پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت و “من از دگرباشان جنسی طلب بخشش می‌کنم به خاطر همه آزار و اذیتها و بی‌عدالتی‌هایی که بر آنها وارد آمد و سکوت طولانی‌ای که پس از آن حکمفرما شد.”

رئیس جمهوری آلمان گفت برای تمام کسانی که روابط جنسی‌شان در زمان جنگ جهانی دوم جرم به حساب می‌آمد، پایان این جنگ در نهم ماه مه سال۱۹۴۵ به معنای آزادی نبود.

قانون اساسی آلمان که پس از جنگ جهانی دوم تصویب شد نیز همچنان مخالف همجنس‌گرایان بود. دولت آلمان در آن زمان با پاراگراف ۱۷۵ قانون اساسی به مدت بیش از ۲۰ سال تعقیب هم‌جنس‌گرایان را با همان شدت نازی‌ها ادامه داد.

فرانک والتر اشتاین مایر در این باره گفت، نظم نوین و آزاد در کشور ما طی سال‌های طولانی در این بخش ناکامل بود. کرامت انسانی دگرباشان جنسی از تعرض مصون نبود. سال‌ها گذشت تا کرامت انسانی آنان در آلمان از حق تعرض مصون شود.

رئیس جمهوری آلمان که عضو حزب سوسیال دمکرات این کشور است گفت تصحیح خود و به یاد آوردن واقعی تاریخ و در همین رابطه در صورت لزوم عذرخواهی به خاطر اعمال غیرقانونی بخشی از قدرت دمکراسی است.

رئیس جمهوری آلمان، در انتها در ارتباط با شرایط امروز کشور خطاب به دگرباشان جنسی گفت اکنون “جنسیت و هویت جنسی شما به طور قطع زیر حمایت قانون قرار دارد و کرامت انسانی شما از هر گونه تعرضی مصون است”.

اینرا هم بخوانید

گزارش سازمان امنیت آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش وضعیت امنیتی …