واکنش رژیم به آژانس:” اگر اتهام‌ها برقرار باشد، دوربین‌های آژانس نمی‌ماند”!

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم در باره دوربین های آزادس و تلاش رژیم برای ساخت سلاح هسته ای گفته است:” در صورت برقراری «اتهام‌ها» دلیلی ندارد که «دوربین‌ها به جا بماند». «آن دوربین‌ها برای رفع این اتهام بوده، اما اگر قرار است آن اتهام‌ها پابرجا بماند، دلیلی ندارد که دوربین‌ها به جای بماند.»

اینرا هم بخوانید

چهار زندانی سیاسی به اتهام دست داشتن در آتش‌سوزی زندان اوین،مجموعا ۳۳ سال زندان محکوم شدند

در پی برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان آتش‌سوزی زندان اوین در مهر ماه …