رئیس ناجای رژیم: می‌خواهند” مراسم ۲۲ بهمن” را بر هم بزنند

سردار اشتری فرمانده ناجای رژیم گفته است: کرد: “گروهک‌های معاند  و دشمنان”سال ۹۷ را برای آشوب های خود انتخاب کرده‌اند تا به چهل سالگی انقلاب آسیب بزنند، ما باید آمادگی خود را در این سال نشان دهیم و” نقشه پلید و شوم آنها را به هم می‌زنیم”.برگرفته از مهر

 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …