رئیس کمیسیون اروپا: باید مقابل «گروه جدید مستبدان» شامل روسیه، ایران و کره شمالی آماده باشیم!

رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد که کشورهای این قاره باید برای دفاع از خود در برابر تهدیدات گروه کشورهای استبدادی شامل روسیه، ایران و کره شمالی گام بلندی به جلو بردارند.اورسولا فون در لاین در حالی درباره تهدیدهای جدید هشدار داده که قرار است اتحادیه اروپا و آمریکا بابت حمله ایران به اسرائیل تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران تصویب و اعمال کنند.

وی گفت که جهان بعد از چند نسل به محلی «خطرناک» تبدیل شده و اروپا در «مرکز» این خطر است.روسیه، ایران و کره شمالی را «گروه جدید مستبدان» خواند که به گفته او نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را زیرپا می‌گذراند و «به دموکراسی‌های ما تا حد فروپاشی فشار می‌آورند.»وی حمله اخیر ایران به اسرائیل را جدیدترین نشانه نیت این گروه مستبدان خواند و نتیجه گرفت که «به همین دلیل زمانش رسیده اروپا برای دفاع و امنیت خود بیدار شود.»

به گفته او کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به‌سرعت و طی پنج سال آینده ظرفیت صنایع دفاعی خود را ارتقا دهند. وی با اشاره به این که خطر جنگ «شاید قریب‌الوقوع نباشد اما غیرممکن هم نیست» خواستار آمادگی اروپا شد و گام اول را «بازسازی، تجدیدقوا و دگرگون کردن» نیروهای نظامی کشورهای عضو عنوان کرد.برگرفته از رادیو فردا

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد ها  فوری.ادامه اعتراضات همکاران بر سر دستمزد

کانال تلگرامی « شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت»:افزایش دستمزد ها فوریادامه اعتراضات همکاران بر …