رادان؛حجاب وعفاف:”امروز خاکریزهای کمیل در خیابان و کوچه و پس کوچه‌های ایران است”!

 خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از احمدرضا رادان که در رشت در حمایت از اجرای طرح حجاب و عفاف صحبت میکرده نوشته است:”دشمن دنبال اُندلسی کردن ایران اسلامی است، به تعبیر دشمن؛ دختران شُل حجاب به‌مثابه سربازان ارزان‌قیمت برای رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند. امروز خاکریزهای جنگ تغییر کرده است. امروز خاکریزهای کمیل در خیابان و کوچه و پس کوچه‌های ایران است.

دشمن به دنبال حذف دو بال غیرت و حیا بوده و این دو بال مکرر مورد آماج حملات دشمنان است. دشمن با هدف قرار دادن غیرت دینی و ایمانی مردم ایران اسلامی دنبال تسخیر خاکریز های داخلی است.

وی با اشاره به اینکه مقابله با عفاف و حجاب حرف امروز و دیروز نیست، گفت: دشمن از سده‌های گذشته دنبال حذف غیرت و حیا در جامعه اسلامی است.رادان با بیان اینکه دشمن دنبال اُندلسی کردن ایران اسلامی است، اضافه کرد: به تعبیر دشمن؛ دختران شُل حجاب به‌مثابه سربازان ارزان‌قیمت برای رسیدن به اهداف تلقی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دشمن با راهبردهای ضد فرهنگی دنبال سقوط فرهنگی در جامعه است، افزود: دشمن باید خواب اُندلسی کردن جامعه عفیف و پاکدامن ایران اسلامی را حتی از سرش بیرون کند.

وی با بیان اینکه ۹ دی خط بطلانی بر آتش فتنه ۸۸ بود، گفت: امروز ۹ دی‌های فراوانی در استان‌های مختلف در حمایت از طرح عفاف و حجاب رقم خورده است. ایران با حمایت مردم از عفاف و حجاب، صحنه جنگ نرم را فتح می‌کند.وی با بیان اینکه امروز خاکریزهای جنگ تغییر کرده است، افزود: امروز خاکریزهای کمیل در خیابان و کوچه و پس کوچه‌های ایران است.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …