رادیو آلمان:ناامیدی ‌تونسی‌ها از دمکراسی؛ “دولت از انقلابی دیگر می‌ترسد”

رادیو آلمان:ناامیدی ‌تونسی‌ها از دمکراسی؛ “دولت از انقلابی دیگر می‌ترسد”

در آستانه جنبش‌های اعتراضی موسوم به “بهار عربی” مردم در بسیاری از شهرهای تونس در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. از زمان سقوط بن علی، دیکتاتور پیشین تونس تا کنون شش دولت در این کشور به روی کار آمده‌اند، اما تونسی‌ها احساس می‌کنند که سیاستمداران‌شان به آنها خیانت کرده‌اند. خبرنگار دویچه‌وله از اوضاع این روزهای تونس گزارش می‌دهد.

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF/av-42151355

اینرا هم بخوانید

احمدرضا جلالی از زندان اوین به نخست‌وزیر سوئد: مرا با خطر اعدام، بی‌پناه رها کردید

مکالمه تلفنی ضبط شده احمدرضا جلالی زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام که از داخل زندان …