کارگران پلی اکریل بازهم در خیابانهای اصفهان راهپیمایی کردند

صبح امروز یکشنبه ۶۰۰ نفر از کارگران پلی‌اکریل اصفهان در مقابل استانداری این شهر دست به تجمع زدند و پس از اینکه مقامات حکومت حاضر به مذاکره با آنها نشدند، کارگران بطرف میدان انقلاب اصفهان دست به راهپیمایی زدند. نیروی سرکوب حکومت که از ادامه راهپیمایی کارگران و جلب توجه بیشتر مردم وحشت داشت به زور متوسل شد و کارگران معترض را متفرق کرد. حقوق ۶ ماه ۲۰۰۰ کارگر پلی اکریل توسط کارفرمای کارخانه بالا کشیده شده و دولت خود را پاسخگوی این اجحافات نمیداند. کارگران همچنین خواهان امنیت شغلی خود هستند.

لازم به توضیح است که روز ۸ دیماه نیز کارگران این کارخانه ابتدا در مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و پس از بی نتیجه بودن این تجمع به مقابل استانداری رفتند و پس از شنیدن صحبت های تکراری فرماندار دست به راهپیمایی در خیابانهای اصفهان زدند. این تجمع نیز با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شد.

کارگران پلی اکریل سابقه درخشانی از مبارزه دارند. بارها دست به اعتصاب و تجمع زده اند. از جمله در جریان اعتصاب و تجمعات هرروزه کارگران در آبان ۹۲، جمهوری اسلامی ۴ نفر از کارگران را در روز ۳۰ آبان دستگیر کرد که با ادامه تجمع هرروزه کارگران مواجه شد. کارگران هر روز در کارخانه تجمع کرده و خواهان آزادی همکاران خود شدند. حتی یک شب را در کارخانه ماندند و از رفتن به خانه های خود اجتناب کردند. مقامات حکومت که تهدیداتشان علیه کارگران کارساز نشد کارگران بازداشتی را پس از یک هفته در روز ۶ آذر آزاد کردند. کارگران پس از چند روز تلاش همکاران خود را به سر کار بازگرداندن و با حلقه های گل از آنها استقبال کردند. اعتراض کارگران علیه کوچک سازی کارخانه و اخراج تعداد زیادی از آنها بود. این مبارزه همچنان به اشکال مختلف جریان دارد.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواست های کارگران پلی اکریل، خانواده های آنها را فرامیخواند در تجمعات و راهپیمایی های بعدی با تمام قوا شرکت کنند و کارگران و مردم شهر اصفهان را به حمایت از این مبارزه حق طلبانه تشویق کنند. باید با نیروی بیشتری به میدان آمد تا دولت و کارفرما را به عقب نشینی وادار کرد. این یک راه مهم برای جلوگیری از دخالت سرکوبگران حکومت نیز هست.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ دیماه ۱۳۹۵، ۸ ژانویه ۲۰۱۷

 

اینرا هم بخوانید

یک موفقیت برای بازنشستگان متولد ۱۹۵۷ و تاثیر مثبت آن بر روند بازنشستگی! کریم شاه محمدی

ما انجمن سراسری بازنشستگان سوئد (PRO )کمپینی را علیه تصمیم تبعیض آمیز احزاب پارلمان سوئد …