راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در وسط شهر شوش, کارگر هفت تپه، اتحاد، اتحاد

هفت تپه: شماره ١٨

اعتصاب و اعتراضات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه با قدرت ادامه دارد. امروز دهم تیرماه بار دیگر خیابانهای مرکزی شهر شوش شاهد راهپیمائی و طنین شعارهای کارگران بود. طنین شعار “کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد” توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. در این روز تعداد بسیاری از کارگران این مجتمع ٥٠٠٠ نفره بعد از جمع شدن در محل همیشگی “سنگر” و تشکیل مجمع عمومی و با تصمیم متحدانه خود راهی شوش شدند و در خیابانهای اصلی دست به راهپیمایی زدند. هم اکنون نیشکر هفت تپه یک پارچه خشم و اعتراض است کارگران از آغاز سال جاری دستمزد خود را نگرفته و دفترچه های بیمه شان تمدید نشده است و این وضعیت و هزینه های بالای زندگی فشار سنگینی بر گرده آنها وارد کرده است. کارگران نیشکر هفت تپه فریادشان از این زندگی زیر خط فقر و گرو گرفته شدن هر روز مزد و معیشتشان بلند است و میگویند حتی ده میلیون دستمزد هم کفاف زندگی آنها را نمیدهد.

این کارگران خواستار پرداخت فوری مطالباتشان هستند و یک خواست مهم آنها خلع ید فوری از کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی این مافیای آشکار دزدی و چپاول، بازگرداندن ثروتهای اختلاس شده به کارگران و پرداخت طلبهای کارگران هستند. این کارگران همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان خضری و سالار بیژنی هستند.

یک خواست مهم کارگران هفت تپه بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات او و رستمی و باند مافیایی هفت تپه بخاطر اختلاس ها و دزدی ها و سرکوبگری هایشان است. روز گذشته نهم تیرماه دو تن از فعالین کارگری هفت تپه محمد خنیفر و یوسف بهمنی با ابتکار شخصی خود جهت حضور در دهمین جلسه محاکمه کارفرمایان اختلاسگر هفت تپه و سایر متهمان “ارزی”، خود را به محل دادگاه آنان رساندند و تلاش کردند خواستها و اعتراض کارگران هفت تپه را در دادگاه حکومتی بازتاب دهند. اسد بیگی و باند مافیایی او در دل نزاعهای دارو دسته های حکومتی بر سر اموال این شرکت و دزدی ها و اختلاسهایشان به دادگاه کشیده شده اند. اما یک فاکتور مهم در دامن زدن به این شکاف ها، اعتراضات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه است. کارگران کشانده شدن اسدبیگی و باند مافیایی او به دادگاه را نتیجه اعتراضات خود میدانند.
کشیده شدن اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به سطح شهر، آنهم در فضایی از همبستگی مردمی و از جمله اعلام حمایت بخشهایی از مردم و بازار شوش اعتراضات این کارگران را وارد فاز تازه ای نموده است. کارگران نیشکر هفت تپه هشدار داده بودند که اگر خواست اضطراری پرداخت دستمزدهای معوقه و حق بیمه شان جهت تمدید دفتر چه ها عملی نشود فاز دیگری از مبارزه را آغاز خواهند کرد. در این مرحله از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به بیشترین حمایت های مردم و بخش های مختلف کارگری نیاز دارند. بعلاوه نقش خانواده ها در تقویت این مبارزات بسیار بسیار مهم است و حزب بر آن تاکید دارد. اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه الگوی خوبی از اعتراض متحدانه کارگری با اتکاء به مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی است. این تجارب را باید در همه جا و در سطح سراسری به کار گرفت.

حزب کمونیست کارگری ایران
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
١٠ تیر۱۳۹۹، ٣٠ ژوئن ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت آرتا پلاست در نمین و تجمع کارگرن پیمانی ارغوان گستر در پترو شیمی ایلام

روز سه شنبه ۲۹ خرداد کارگران شرکت آرتا پلاستُ زیر مجموعه گروه صنعتی آرتا در …