رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

 

سمانه اسدخانی درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که هم اکنون در حال گذراندن محکومیت خود در زندان اوین است، رد شده‌است.اسدخانی گفت: برای  حکم 5 سال حبس صادره در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه 33 دیوان عالی کشور در قم، رد شد.

این وکیل دادگستری افزود: برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است.وکیل دبیرکل کانون صنفی معلمان گفت: هرچند می‌توان مجددا درخواست اعاده دادرسی کرد ولی قاعدتا به نتیجه نخواهد رسید چرا که یک بار رد شده و احتمال رد شدن دوباره زیاد است.وی گفت: حقوق قانونی موکلم را از همه مجاری ممکن پیگیری خواهم کرد.

اینرا هم بخوانید

اعتراض آرمین مرتب، برادر آروین مرتب از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، به حضور پزشکیان بر مزار برادرش

آرمین مرتب، برادر آروین مرتب از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، به حضور مسعود پزشکیان نامزد انتخابات …