رستم قاسمی وزیر سابق نفت: در پرونده بابک زنجانی هیچ مسؤول نفتی فساد نکرده

رستم قاسمی: وزیر سابق نفت در دانشگاه فارس گفت: زمانی که در تحریم‌ها نفت ایران به‌صورت(ال سی) که سندی بین‌المللی برای تجارت است به فروش می‌رسید ما مجبور بودیم شرکت‌های خصوصی را در خارج از کشور تأسیس کنیم تا نفت را از این طریق به فروش برسانیم چراکه از طریق دولت امکان‌پذیر نبود. بابک زنجانی در آن شرایط نفت را می‌خرید و زمانی که باید(ال سی) خود را پرداخت می‌کرد، این کار را نکرده و می‌رفت و بانک می‌خرید! و وقتی بانک می‌خرید دیگر(ال سی) را پرداخت نمی‌کرد که ما در همان زمان وی را ممنوع‌الخروج کرده و به دادگاه معرفی کردیم. در پرونده بابک زنجانی هیچ مسؤول نفتی فساد نکرده است. 

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …