“رضا شاه روحش شاد”؟! بابک یزدی

به باور من در حال حاضر باید سرنگونی طلبان و مخالفان رژیم را حول سرنگونی رژیم اسلامی متحد کرد ولی روشنگری در این مورد هم تا حدودی ضروری بوده و شاید بتواند در نهایت به اتحاد مردم حول سرنگونی رژیم کمک کند.

با اینکه شعار “رضا شاه روحت شاد” تقریبا رو به موت هست ولی هنوز گویا تعداد انگشت شماری از شاه اللهی ها که رویا و نوستالژی بازگشت سلطنت را دارند در گوشه و کنار برای تقویت روحیه خود آن را تکرار می کنند.

تقریبا با شروع انقلاب نوین مردم در ایران در چند هفته گذشته داستان شاه و شاه بازی هم دارد رنگ می بازد و در بیشتر شهرهای ایران شعار “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” چنان عمومی شده که حتی تلویزیون ایران اینترنشنال هم که با بودجه پادشاهی سعودی اداره می شود روزانه ده ها بار مجبور به بازپخش آن گردیده است.

خود این شعار “رضا شاه روحت شاد” هم البته نه به دلیل لزوما سلطنت طلبی و شاه دوستی افراد شعار دهنده، بلکه به دلیل ضد آخوند بودن رضا شاه و کشف حجاب اجباری (حجاب با زور از سر برداشتن رضا شاه) و کشتن آخوندها در مسجد گوهرشاد مشهد می تواند باشد، یا به قول گفتنی از بغض معاویه هست و نه حب علی، یعنی از دشمنی با آخوندهاست و نه دوست داشتن رضا شاه.

نفس مذهبی، خرافی و ارتجاعی بودن این شعار.

اگر شعار را کمی جدی بگیریم شعاردهندگان افرادی هستند مذهبی و به “روح” باورد دارند و میخواهند “روح” رضا شاه را شاد کنند. گویا “روح” رضا شاه در جایی سرگردان است و با این شعار “شاد” می شود. مانند صلواتی که مسلمانان برای محمد و آل او می فرستند که محمد و آلش را کمی در بهشت ترفیع درجه بدهند! “روحت شاد” نسخه ناسیونالیستی صلوات مذهبیون می تواند باشد. یکی برای رضا شاه و دیگری برای محمد هر دو مذهبی و خرافی!

روح چیست؟

کسانی که چنین شعاری را می دهند احتمالا به یکی از نسخه های “روح” باورد دارند. یا چنان در مذهب و سلطنت و خرافات غرق هستند که در مورد آن فکر نکرده اند. بر طبق روایت های مذهبی کسانیکه به روح باور دارند مانند خود مذاهب که به شاخه ها و رشته های مختلف و گیج کننده و سرگرم کننده تقسیم می شوند، خود روح هم چنین هست. تعریف روح می تواند یکی از موارد زیر را شامل شود و کسانیکه که روح باور دارند نیز باید به یکی از این شعبات تقسیم شوند.

1 – خدا در ابتدای خلقت به تعداد انسان هایی که از اول خلقت تا روز قیامت قرار بوده خلق کند روح آفریده و در عالم برزخ گذاشته و در در زمان تولد هر فردی روحش به بدن او می رود و پس از مرگش این روح دوباره به عالم برزخ بر می گردد و تا روز قیامت در آنجا می ماند تا خدا تکلیف بهشت و یا جهنمی بودن این روح را بعدا با جسمش که دوباره می سازد! مشخص کند.

2- خدا با تولد هر فرد روح او را در او می دمد و ادامه داستان … تا قیامت.

3- روح پس از مرگ در اطراف جنازه میت (فرد فوت شده) می پلکد تا روز قیامت.

4- روح هم با جسم می میرد و در روز قیامت دوباره با جسم زنده می شود (که در این صورت روح رضا شاه باید بعد از قیامت شاد شود)!

و همینطور روایت های دیگر از روح…..

تا همینجا می بینید که کسی که به روح باورد دارد اتوماتیک وار به خدا، و بهشت و جهنم و قیامت هم باید باور داشته باشد!

البته روح زنده کردن، روح را دیدن، ارتباط با روح و … هم داریم که نمی دانم سلطنت پرستان تا چه حد بدان باور دارند؟

طرفداران سلطنت در ایران البته اکثرا مذهبی هستند و مانند خود سه پهلوی ها که تصادفی! هر سه نام “رضا” هم بر خود دارند و یکی کمر بسته امام رضا هم بود و مرتب با خانم فرح دیبا (و صد البته با حجاب اسلامی) زیارت مشهد هم می رفت و ابوالفضل از افتادن از روی اسب هم نجاتش داده بود و به زیارت کعبه هم نائل شده و حاجی مشهدی محمد رضا هم بود. این رضای آخری که تا حدودی سکولار هم هست ولی هنوز به اسلام و آخوند و مذهب و آیت الله خوب باور دارد و افتخار می کند که عقدش هم اسلامی بوده. طبیعتا طرفداران چنین نظام و سیستمی هم حق دارند مانند پیشوایانشان مذهبی، خرافی و در این موارد عقب مانده باشند.

به همین دلیل هم هست که روز به روز همانطور که علم و دانش رشد می کند و بر تعداد انسان های بی خدا، بی دین، سکولار روشن بین و روشنفکر و لائیک اضافه می شود ایمان داران به روح و در نتیجه “روحت شاد” هم روز به روز کم و کمتر و انگشت شمار می شوند. چون حرکت تاریخ و علم و تکنولوژی رو به جلو هست و سلطنت متعلق به دوران خان خانی و فئودالی و مذهب و کلیسا و اسلام هست که تقریبا دورانشان دارد به سر می رسد. به همین دلیل در 150 سال گذشته بیش از 150 کشور از پادشاهی و خانخانی و فئودالی به جمهوری و دموکراسی و تمدن و آزادی نسبی رسیده اند. البته ایران ما (به برکت اربابان سلطنت و از ترس کمونیسم موجود در آن زمان ) از سلطنت پادشاهی و ناسیونالیستی به سلطنت اسلامی و مذهبی وفقاهتی عقبگرد کرد.

این بار انقلاب نوین مردم در ایران می رود تا همه ی سمبل های مذهب و خرافات و عقب ماندگی را جارو کرده و به گورستان تاریخ بسپارد.

حالا واقعا رضا شاه روحش شاد؟!

بابک یزدی نهم اکتبر 2022

اینرا هم بخوانید

بازی‌های مضحک در نمایش انتخابات – رضا درویش

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …