رفسنجانی مرد

هاشمی رفسنجانی یکی از موثرترین پایه گذاران حکومت اسلامی امروز در سن ٨٢ سالگی درگذشت. مرگ رفسنجانی اثرات و بازتاب گسترده ای خواهد داشت و بدون تردید شکافها در درون حکومت را تشدید خواهد کرد و باعث تضعیف حکومت خواهد شد.
اولین ضربه مرگ رفسنجانی به حکومت روحانی است که رفسنجانی را پشت و پناه خود میدانست. اما مهمترین ضربه به کل حکومت است. رفسنجانی استراتژ جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن این حکومت بوده است.
او رئیس جمهور سابق، فرمانده کل قوا، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس مجلس خبرگان بود. به همه این دلایل و به دلیل سابقه و نقش تعیین کننده ای که در کارکرد حکومت اسلامی داشت، رفسنجانی رهبر و قائد اعظم نیمی از بدنه حکومت بود. او در عین حال در راس یک امپراطوری عظیم اقتصادی و مالی قرار داشت که که میلیاردها دلار ثروت را پشت سر خود دارد. مرگ او خلاء جدی ای در حکومت اسلامی ایجاد خواهد کرد که به سادگی پر شدنی نیست و تفرقه ها و نزاعها را تشدید خواهد کرد.
از نظر مردم شریف ایران رفسنجانی یکی از جنایتکارترین دست اندرکاران حکومت بعد از خمینی است. او در ترورها، شکنجه ها، اعدامها، و کل جنایات حکومت اسلامی و همچنین در دزدیها و چپاولگریهای این حکومت نقش اساسی و تعیین کننده داشته است. به همین دلیل مرگ او خوشحال کننده نیست. آرزوی تک تک مادران و پدران و عزیز باختگان این مملکت این بود که میتوانستیم امثال چنین جنایتکارانی را به دادگاه های مردمی بکشانیم و از زبان خودشان از جنایاتشان بشنویم.
بی تردید اما این دادگاهها روزی که در قلب ایران تشکیل شوند یکی از اولین پرونده هایی که خواهند گشود پرونده جنایات و دزدیها و کل کارنامه امثال رفسنجانی است.

کاظم نیکخواه

8 ژانویه 2017

اینرا هم بخوانید

جنایات اسرائیل زبانشان را دراز کرده – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …