رهبران کارگری سخن میگویند

انترناسیونال ۷۰۹

رهبران کارگری سخن میگوید

اول مه فرا میرسد و رهبران کارگری سخن میگوید. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از چهره های شناخته شده کارگری در شهر سقز کارگران را به برگزاری یک اول مه قدرتمند فرا خوانده اند. در گفتگوی سایت اتحاد با محمود صالحی به مناسبت روز جهانی کارگر، او خطاب به کارگران پیاده داده و میگوید: “پیام من برای همه کارگران؛ فعالان کارگری و دلسوزان طبقه کارگر این است که مراسم روز جهانی کارگر را در اول ماه مه برگزار کنند. بگذار کارفرمایان و حامیان آنان در آن روز برخود بلرزند و با جیبهای خالی به خانه برگردند. اول ماه مه روز رزم طبقه کارگر است و طبقه کارگر باید در آن روز نیروی کار خود را به فروش نگذارد. ما کارگران در طول ٣۶۵ روز در سال، تنها یک روز داریم و باید در آن روز و بدون اجازه گرفتن از ارگانی و یا شخصی، خیابان ها را که خود ما آن را تسطیح کردەایم به تصرف در آوریم. کارگران دیگر نباید به محفل های چند نفره برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، اتکا کنند. ما کارگران، نیروی اجتماعی هستیم و باید مراسم روز جهانی کارگر را در خیابانها برگزار کنم.”.

جوانمیر مرادی از اعضای هیات مدیره انجمن برق و فلز کرمانشاه، طی پیامی تصویری از جایگاه مهم این روز در مبارزات کارگری و برگزاری هر چه با شکوه تر آن میگوید. شاپور احسانی راد بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر داده است که در بخشی از آن چنین آمده است: “تاریخ پر شکوه مقاومت اول ماه مه به ما یاداوری میکند ما کارگران ایران با همه رنج و محنتی که در این سالها کشیدم در همه لحظات این ایام دست از تلاش و مبارزه برای فردای بهتر نکشیدیم، ما کارگران برای اینکه کارخانه تعطیل و ورشکسته نشوند جنگیدیم، ما با اخراج، بیکاری، تعلیق، تنبیه و تحقیر جنگیدیم، ما با خصوصی سازیها، خودمانی سازیها و پیمانکاریها جنگیدیم، با قرارداد موقت با حذف ده نفر از شمول قانون کار و با طرح استاد و شاگردی جنگیدیم ما برای افزایش دستمزدها جنگیدیم ما برای دستمزدهای معوقه جنگیدیم، ما با همه توانمان برای معیشت و منزلت جنگیدیم، ما برای ما برای حق تشکل، تجمع، اعتصاب و اعتراض، برای ازادی بیان و حقوق شهروندی برای شان و کرامت انسانی جنگیدیم، ما با فقر، فلاکت و گرسنکی با ناامیدی و استیصال جنگیدیم، ما در غم مرگ عزیزانمان خون گریستیم، ما خون دلها خورده ایم ، اما شعله مقاومت و امید به زندگی را فروزان نگه داشتیم و ما باور داریم که تلاش و مبارزات طبقه کارگر ایران در این نیم قرن و بویژه ده سال اخیر بطور حتم روزهای روشنی برایمان به ارمغان خواهد اورد اول ماه مه، یازده اردیبهشت سال ۹۶ را جشن خواهیم گرفت و تا گرفتن همه‌ مطالبات انباشته خود هرگز از پای نخواهیم نشست.”.

 

اینرا هم بخوانید

حکم اعدام توماج صالحی  و انفجار خشم کل جامعه- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۲۹ حک اعدام توماج صالحی کل جامعه را  تکان داد. مردم با فریاد …