روز جهانی کارگر روز اعتصاب عمومی است!

روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت، بر متن انقلاب زن زندگی آزادی و در بطن اعتصاب سراسری کارگران نفت فرا می‌رسد. این روز را با اعتصاب عمومی بزرگ بداریم!

کارگران!

بیش از صدهزار کارگر نفت در سراسر کشور از روز اول اردیبهشت در اعتصابند و یکی از خواست‌های آنها افزایش ۷۹ درصد حقوق است. با تعطیل مراکز کارو تجمعات اعتراضی در روز ١١ اردیبشهت به حمایت از کارگران نفت برخیزیم و یکصدا به دستمزدهای زیر خط فقرو فساد و فلاکت و بیحقوقی اعتراض کنیم.

معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان!

اعتصاب و به تعطیل کشاندن مدارس و دانشگاهها یک اعتراض قدرتمند علیه حمله شیمیائی به دانش آموزان و علیه حکومت جنایت وفساد جمهوری اسلامی است. روز جهانی کارگر دانشگاهها و مدارس را تعطیل کنید، خواستار توقف فوری حمله شیمیائی به دانش آموزان بشوید و از اعتصاب کارگران نفت و خواست افزایش دستمزدها و حقوقها برای همه کارگران و معلمان و بازنشستگان و کارکنان زحمتکش ادارات حمایت کنید.

مردم مبارز کردستان!

شما تجارب گرانقدری در برگزاری مراسم‌های روز جهانی کارگر در چند دهه گذشته دارید. شما همچنین تجارب مهمی از سازماندهی اعتصابات عمومی دارید. روز جهانی کارگر همه جا را تعطیل کنید و اعلام کنید که از اعتصاب کارگران نفت و افزایش دستمزدها حمایت میکنید.اول مه فرصتی است که در کردستان نیز انقلاب زن زندگی آزادی را با قدرت ادامه دهیم.

مردم آزاده سراسر کشور!

با دست کشیدن از کار و مارش خیابانی در ١١ اردیبهشت فریاد اعتراضمان را علیه فقر و فلاکت، علیه سونامی گرانی و تورم و علیه دستمزدها و حقوقهای زیر خط فقر، علیه حمله شیمیائی به مدارس، علیه حجاب اجباری، علیه سرکوب و کشتار و اعدام، و علیه حکومت باعث و بانی همه این مصائب بلند کنیم.

روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها تعطیل رسمی است. با دست کشیدن از کار و مارش خیابانی علیه شرایط جهنمی حاضر، اول ماه مه در ایران را نیز به روز تعطیل عمومی تبدیل میکنیم!

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۸ آوریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند کمشنری عالی …