روز جهانی کارگر در کردستان بر بستر انقلاب زن زندگی آزادی

اول مه امسال در دل یک انقلاب عظیم و بی نظیر فرا میرسد و به همین دلیل میتواند با حضور و شرکت کارگران و بخشهای مختلف مردم انقلابی، زنان، جوانان، معلمان، خانواده های دادخواه و همه مردمی که در هفت ماه گذشته شجاعانه علیه حکومت وحشی اسلامي بپاخاستند بسیار توده ای تر و قدرتمندتر از همیشه برگزار شود. اول مه امسال از یکسو فرصتی برای گسترش هرچه بیشتر مبارزه برای سرنگونی حکومت وحشی اسلامی و به پیش راندن انقلاب زن زندگی آزادی باشد، و از سوی دیگر به قدرتمندتر شدن صف اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و کسب آمادگی بیشتر برای رهایی خود و جامعه منجر شود.

زنان، جوانان و مردم کردستان در هفت ماه گذشته همسو و همراه با مردم در سراسر کشور شجاعانه علیه حکومت اسلامی بپاخاسته و نقش مهمی در تداوم و پیشروی انقلاب داشته اند و با توجه به سنت دیرپای روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان، اول مه امسال، روز ۱۱ اردیبهشت، میتواند به روز تاریخی دیگری تبدیل شود و همبستگی بخش های مختلف مردم را به نمایش بگذارد.

کارگران، معلمان، زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان، خانواده های دادخواه، مردم آزاده کردستان

تجمع و راهپیمایی در شهرها با حضور فعالین و تشکلهای کارگری در روز جهانی کارگر می تواند خون تازه تری در رگهای انقلاب جاری سازد. کارگران و کسبه شهرها که با اعتصابات عمومی خود در هفت ماه گذشته نقش آفرینی کردند میتوانند با تعطیل مراکز کار و مغازه های خود یک بار دیگر حضور خود را در روز اول مه به نمایش بگذارند. خانواده های جانباخته که با افتخار و عزمی راسخ هر هفته و هر ماه بر مزار عزیزانشان تجمع میکنند، میتوانند روز ۱۱ اردیبهشت نیز بر مزار عزیزانشان جمع شوند و ضمن بزرگداشت یاد عزیزان خود این روز را گرامی بدارند. جوانان، دانشجویان و دانش آموزان می توانند همچنان به عنوان پیشقراولان این انقلاب نقش ویژه ای در اول مه ایفا کند و زنان، این نیروی عظیمی که با انداختن حجاب های تحمیلی حکومت را فلج کرده اند، میتوانند روز ۱۱ اردیبهشت با انداختن حجاب ها و حضور در خیابانها و مراکز شهرها همسو و همراه با کارگران خود را در این روز بزرگ سهیم و شریک گردانند.

جلوه های انقلاب زن زندگی آزادی در اشکال گوناگون علیه نظام ضد انسان و ضد کارگر اسلامی همچنان زنده و پویا است و منشور بیست تشکل کارگری پرچم این انقلاب است. حول این منشور در روز جهانی کارگر متحد شوید و روز تاریخی دیگری را در کارنامه درخشان خود ثبت کنید.

زنده باد اول مه!

پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی!

سرنگون باد جمهوری اسلامی!

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۵ آوریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور