رویدادها:مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وموضوع ایران و جمهوری اسلامی درمناظره بین ترامپ و بایدن

اینرا هم بخوانید

افزایش نارضایتی در جامعه و روند رو به رشد ضد دین جوانان و جامعه ایران