رویدادها: حضور دادخواهان و خانواده هواپیمای اوکراینی روبروی دفتر جاستین ترودو

گزارش دوم کانال جدید از آخرین روز راهپیمائی مهرزاد زارعی

 از ابتدای راهپیمایی تا پایان دیدار با نمایندگان دولت کانادا

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: انتصاب پزشکیان و مردم سرنگونی طلب