رویدادها: وضعیت جنگ اسراییل و حماس، موقعیت جمهوری اسلامی و تلاش آمریکا در رابطه با وضعیت خاورمیانه

اینرا هم بخوانید

برای آزادی زندانیان سیاسی: تشدید فشار و بازداشت بهائیان – کمپین طناب دار را قطع کنید