رو در رو: محمود احمدی با یهنام ابراهیم زاده در باره وضعیت جسمی نیما ابراهیم زاده

لینک از برنامه اینجا

اینرا هم بخوانید

رویدادها: اعتراض به تبادل و آزادی حمید نوری