رپ زیبای گروهی از جوانان تهران علیه آلودگی هوا

حرکتی زیبا  در  خیابان شریعتی، یه گروه جوون و نوجوون به زبان خودشون از آلودگی تهران گفتند و کنار دیوار سفیدِ نفس؛ دسته جمعی رپ خوندن

اینم شعرش:
همه دستا بالا واسه آلودگی بابا نداریم ما اصن آسودگی
هفت و شیش و پنج و چهار و سه دو یکه همین روزاس که تهران بترکه
ابر تو آسمون می‌خواد نباره پیچ نیس فک کنی چاره‌ش آچاره
چشما می‌سوزن و ریه‌ میشه پاره
صدا سرفه میاد بیش از جواب آره
اون بچه‌ها کهقراره بعداً بیان چی؟
در این مواقع باید رف گف به کی؟
هوا رو تمیز می‌خوایم و واسش راه داریم
نفس می‌کشیم میگیم اینو تا نا داریم.

همه دستا بالا واسه آلودگی بابا نداریم ما اصن آسودگی
هفت و شیش و پنج و چهار و سه دو یکه همین روزاس که تهران بترکه

https://www.facebook.com/ehsanaderpour/videos/908355855849844/

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …