رژیم اسلامی بانی فقر غذایی شهروندان – نسان نودینیان

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

شیب نزولی سلامت غذایی و کالری دریافتی شهروندان در ایران در سال ۱۴۰۱ در قیاس با ابتدای دهه ۹۰ نشان‌دهنده آن است که تورم در بخش اقلام خوراکی و کاهش میزان توان مالی مردم منجر به فقر غذایی شده است.

آمار مصرف بعضی از ارقام تکان‌دهنده شده است. سرانه مصرف ماهانه گوشت قرمز از نزدیک به یک کیلوگرم در سال ۱۳۹۰، در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۴۰۰ گرم، و در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ این میزان به ۲۰۰ گرم در ماه رسیده است.

در تحقیقات صورت‌گرفته مدت‌ها است، آمارهای نگران‌کننده و واقعی به‌وفور دیده می‌شود و ابایی از اعلام مصرف ماهانه ٢٠٠ گرم گوشت در ماه دیده نمی‌شود. آگاهانه فقر را دسته‌بندی می‌کنند. فقر ذاتی، فقر ناشی از بیکاری، فقر پایین‌بودن دستمزد، فقر جغرافیایی و فقر ناشی از کسادی بازار کار. این نوع دسته‌بندی را هر روز جار می‌زنند تا به موضوع اصلی منشأ طبقاتی و اجتماعی فقر و شکاف طبقاتی که امروز مبارزه اصلی مردم با حکومت سرمایه اسلامی است، جواب ندهند.

کارگر بازنشسته، کودک و زن حامله، معلولین و کسانی که به انواع مریضی‌های گرفتارند و از دسترسی به پروتئین، کالری، دارو و امکانات پزشکی محروم‌اند، رنج می‌برند و می‌میرند، از هر محقق مفت‌خور، وزیر و کاربست جنایت‌کار که فقر و فلاکت و مرگ تدریجی را به بخشی از زندگی مردم در جامعه تبدیل کرده‌اند، از عواقب مرگبار فقر و بیکاری مطلع‌اند.

مسبب فقر و تمامی مصائب و مشکلات گریبان‌گیر توده‌های مردم رژیم اسلامی حافظ نظام سرمایه‌داری است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، بیکاری و بی‌مسکنی، ناامنی اقتصادی و عدم تأمین اجتماعی جملگی محصول اجتناب‌ناپذیر نظام سرمایه‌داری حاکم است. جمهوری اسلامی سرمایه یک زندگی مادون انسان را به اکثریت عظیم مردم تحمیل کرده است.

اعتصابات جاری کارگران در بخش‌های مختلف، تجمعات مداوم بازنشستگان لشکری و کشوری علیه نظام سرمایه‌داری، دولت و کارفرماها، برای امنیت شغلی و حقوق‌های مناسب بالاتر از خط فقر در جهت مصون داشتن زندگی توده‌های مردم از فقر و تباهی است.

مبارزه پیگیرانه برای تحمیل حداکثر سطح رفاه و آسایش ممکن در مناسبات حاضر و تأمین مناسب‌ترین شرایط زندگی برای توده‌های مردم امری فوری و عاجل است.

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …