جمهوری اسلامی دو نفر را در مراغه اعدام کرد

هرانا از اعدام دو زندانی در زندان مراغه خبر داده است. بر اساس این گزارش مهرداد کریم پور و فرید محمدی که صبح شنبه دهم بهمن در زندان مراغه اعدام شدند، شش سال قبل به اتهام «لواط» بازداشت و محاکمه شده بودند. جزئیات بیشتری از پرونده این دو زندانی اعدام شده منتشر نشده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همجنسگرایان را با عنوان «لواط» محاکمه و به اعدام محکوم می‌کند و این احتمال وجود دارد که این دو زندانی اعدام شده نیز همجنسگرا بوده باشند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …