زنانی که فردا را می سازند

۱۷ اسفند برابر با ۸ مارس، روز جهانی زن است. به این مناسبت من هم می خواهم چیزی بگویم و کاری کنم.

در دنیایی زندگی میکنیم که زن بودن یا جرم بوده یا همچنان جرم است. در زمان های قدیم زن یا جزو غنیمت جنگی، یا وسیله ای برای زاد و ولد، یا کنیزی، بیش نبود.

با دنیای نوین، زندگی برای زنان هم آسان تر شد. نه اینکه راحتر و آسوده تر، اما بهتر از قبل شد. زنان با مبارزاتشان توانستند حق انتخاب بدست آورند، حق حرف زدن، حق تحصیل و حقوق دیگر بدست آورند. بله بدست آوردند. یعنی جنگیدند و حق خود را تحمیل کردند.

امروز میخواهم روز جهانیمان را به تمام زنانی که سرسختانه جنگیدند، تا امروز ما آزادتر بیندیشیم و آزاد تر راه برویم و حقوق خود را بهتر بشناسیم، تبریک بگویم.

میخواهم به زنان تمام سرزمین هایی که همچنان برای حقوق اولیه انسان و انسانیت میجنگند و روزهای طلایی عمرشان را در گوشه سلولی میگذرانند، یا در حبس خانگی خانواده هایی که خود را مالک آنها میدانند و برچسب ناموس را بر پیشانی شان کوبیده اند و هزاران معضل دیگری که دارند، هزاران برابر بیشتر تبریک بگویم تا بدانند آنها نماد قدرت هستند.

روز جهانی زن به تمام مبارزان تاریخ و تمام زنانی که برای ساختن یک دنیای آزاد و برابر تلاش کرده اند و در یاد ما ثبت شده اند، مبارک باد.

مندرج در ژورنال شماره ۵۲

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …