زنان در صف اول رهبری اعتراضات، خامنه ای چهارشنبه رجزخوانی کرد- عبدل گلپریان

خامنه ای روز چهارشنبه ۳۰ شهریور به حرف آمد. او تمام حرفهایش را به بازخوانی تاریخی از دوران جنگ ایران و عراق تحت عنوان دفاع مقدس، به سخن سرایی در مورد دشمن اختصاص داد. از فداکاری فرماندهان، بسیجیان و حزب اللهی ها در این جنگ که برکتی برای نظام کثیف اسلامی بود به رجز خوانی تاریخی پرداخت. بارها و بارها در حرفهایش در بازگو کردن حکایت جنایت مقدس بر دشمن در شرایط کنونی تاکید کرد.
بعد از گذشت چهل سال از جنگ ایران و عراق و اینکه امروز رژیم اسلامی باید همچنان مراقب دشمن باشد و آنرا عقب بزند، تمام تلاشی بود که خامنه ای در لفافه و در وحشت و هراس از موج خیزش انقلابی مردم بگوید “نترسید باید همانند دفاع مقدس در مقابل دشمن قرار بگیرید”.


حواسش بود که برای به خط کردن فرمانده هان مفلوک سپاه و ارتش که نیروهای سرکوب آنان در خیابانهای تهران، مشهد، اصفهان، سنندج و دیگر شهرهای کشور گوشمالی داده می شوند، ابزارهای سرکوب شان را به آتش می کشند و به زانو در می آیند، مستقیم و سرراست حرفی نزند. می داند که کوچکترین اشاره مستقیم به تحولات عظیمی که در اعتراضات مردم دارد بنیادشان را زیرو رو می کند به عواقب سنگین و سریع تری برای پایان عمر نظام اسلامی شان منجر خواهد شد. خامنه ای و دارودسته اش به شدت ترسیده اند.


خامنه ای و کل نظام اسلامی ضربات محکم و گیج کننده ای طی چند روز اخیر از این دشمن واقعی در سراسر کشور دریافت کرده اند. لیدرهای این دشمن، زنان شجاع و جسوری هستند که در صف اول اعتراضات نه تنها حجاب این سمبل بردگی را در آتش انداختند بلکه ابزار سرکوب و قلدری اسلامی را به تصرف در آوردند. او با حرافی از دفاع مقدس و این بار در مقابل دشمن اصلی که خیابانها را در بیش از پنجاه شهر به کنترل درآورده است رجزخوانی کرد.
صحبتهای روز چهارشنبه خامنه ای اوج استیصال و درماندگی خود و کل نظام اسلامی در حال ریزش او را بخوبی به نمایش گذاشت.
عبدل گلپریان
۳۰ شهریور
۲۱ سپتامبر

اینرا هم بخوانید

انقلاب و ضد انقلاب 57 پس از 45 سال- مهران محبی

امسال هفته ها قبل از دهه موسوم به فجر جمهوری اسلامی و روز ۲۲ بهمن …