زنان معترض در سقز حجاب برگرفتند. مردم سنندج بنر قاسم سلیمانی را پاره کردند

تصاویری از زنان در سقز که در مراسم خاکسپاری مهسا امینی روسری‌های خود را برداشتند

جمهوری اسلامی مهسا را بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری اسلامی به قتل رساند و امروز جمع کثیری از زنان شرکت‌کننده در مراسم خاکسپاری او حجاب لعنتی اسلامی را از سر برداشتند و اعلام کردند ما همه مهسا هستیم ما همه دختران خیابان انقلاب هستیم. این طوق بردگی را نمیخواهیم و آنرا به آتش میکشیم.

سنندج:سنندج 26 شهریور پاره کردن بنر قاسم سلیمانی توسط مردم معترض

🔴 شب ۲۶ شهریور، میدان اقبال سنندج

فیلمهای بیشتر از اعتراضات در سقز و سنندج از لینک های زیر

https://t.me/wpi_hkki/30911

https://t.me/rowzane97

اینرا هم بخوانید

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان

احضار دوباره محمد حبیبی در رابطه با اعتراض وی به مسمومیت سریالی دانش‌آموزانhttps://x.com/mhkh58/status/1804841552306483239محمد حبیبی، سخنگوی …