زنان و مردانی که از سفر بازمی‌گردند می‌بینند اتومبیل‌شان به دلیل بی‌حجابی توقیف شده

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:زنان و مردانی که از سفر بازمی‌گردند می‌بینند اتومبیل‌شان به دلیل بی‌حجابی توقیف شده!

مامور پارکینگ این روزها شاهد داد و بیدادهای بسیاری از توقیف‌ها به‌خاطر بدحجابی‌ است: «گاهی زنان و مردانی که به سفر رفته و برگشته‌اند، می‌بینند که به‌دلیل بی‌حجابی اتومبیلشان توقیف شده است. آنها می‌آیند و اینجا به ما اعتراض می‌کنند؛ اما واقعا به ما ربطی ندارد همه اینها حکم قضایی دارند. باید بروند دنبالش و اتومبیل را رفع توقیف کنند.»

مامور پارکینگ می‌گوید: «اینها خیلی سال است که اینجا مانده‌اند، پنج سال، شش سال و… بیشترشان توقیفی هستند. یکی به‌دلیل بیمه، یکی به‌دلیل ندادن مهریه… هرکدام به‌دلیلی. الان دیگر ماشین‌های توقیفی به‌خاطر حجاب هم اضافه شده‌اند. هر شب یک مامور می‌آید و توقیفی‌ها را بررسی می‌کند. اگر بینشان اتومبیل فرد متخلف باشد، درجا به آن زنجیر می‌زند و پلاک.»

این روزنامه افزوده است: مامور پارکینگ این روزها شاهد داد و بیدادهای بسیاری از توقیف‌ها به‌خاطر بدحجابی‌ است: «گاهی زنان و مردانی که به سفر رفته و برگشته‌اند، می‌بینند که به‌دلیل بی‌حجابی اتومبیلشان توقیف شده است. آنها می‌آیند و اینجا به ما اعتراض می‌کنند؛ اما واقعا به ما ربطی ندارد همه اینها حکم قضایی دارند. باید بروند دنبالش و اتومبیل را رفع توقیف کنند.» منتشر شده در 13 آذر

اینرا هم بخوانید

بیانیه٢٠ تشکل دانشجویی علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی

بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی رای ما سرنگونی جمهوری …