زندانی سیاسی گلرخ ایرایی پس از  ۶۰ روز اعتصاب غذا به در وضعیت وخیمی بسر برده و به یک بیمارستان نا معلومی انتقال داده شده است! جمهوری اسلامی مسئول مستقیم وضعیت جانی وخیم گلرخ است!

گلرخ ایرایی از ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ پس از ۵۷ روز اعتصاب غذا در اعتراض به انتقامگیری و تنبیه او از سوی دادیار زندان، در انتقال از زندان اوین به قرچک ورامین در اعتصاب عذا به سر می‌برد. در این مدت او ۲۰ کیلو از وزن بدنش را از دست داده است. چندین بار برای زنده ماندن به او سرم وصل کرده‌اند.
از روز روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین، وضعیت جسمی گلرخ وخیم‌تر شد و  به بیمارستان نامعلومی منتقل گردید.
جرم گلرخ اعتراض به زن ستیزی جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان است! او در سال ۱۳۹  به دلیل نوشتن کتابی منتشر نشده، درباره سنگسار زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌ به ۶ سال زندان محکوم شد. گلرخ ایرایی، با سپردن با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، توانست یک‌بار به مرخصی بیاید، اما مجددا توسط دستگاه امنیتی کشور بازداشت و به زندان اوین برگردانده شد. سپس به همراه زندانی سیاسی دیگر، آتنا دائمی بدون هیچ مدرک و دلیلی با حکم دادیار زندان اوین، با ضرب و شتم و کتک‌‌کاری و توهین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
گلرخ و آتنا در اعتراض به این رفتار توهین آمیز و انتقال تنبیهی، دست به اعتصاب غذا زدند. آتنا دائمی تا ۲۶ بهمن به اعتصاب ادامه داد، اما گلرخ همچنان در اعتصاب غذا ماند.
مردم شرافتمند، آزادیخواهان
 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، بارها برای نجات جان این دو زندانی با فراخوان به کمپین‌های گسترده و مراجعه به نهادهای معتبر ذی‌ربط و مدافع حقوق زندانیان سیاسی برای آزادی آنها اقدام کرده است. گلرخ ایرایی چهره شناخته شده و فعال حقوق زنان اکنون در وضعیت خطرناک جسمی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. مسئول مستقیم این وضعیت غیر انسانی جمهوری اسلامی و دستگاه خونریز و بیرحم قضایی آنست.
باید بار دیگر متحدانه و مصمم برای نجات جان او دست به اقدام بزنیم. گلرخ را ازچنگال خونین جمهوری اسلامی پس بگیریم و جان او ر ا نجات دهیم. گلرخ ایرایی، آرش صادقی، آتنا دائمی و کلیه زندانیان سیاسی باید بدون قید شرط و بیدرنگ آزاد شوند!
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۵ فروردین ۱۳۹۷
۴ آوریل ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …