زندان قزلحصار کرج؛ ٥ زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند

روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه، پنج زندانی در زندان قزلحصار کرج که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ۱۴۰۳، پنج زندانی در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شدند.انتقال این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم آنها صورت گرفته است. هرانا

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان مخابرات چه می‌خواهند؟

ایلنا:در طول یک سال اخیر، بازنشستگان مخابرات هر هفته به طور سراسری در استان‌های مختلف در …