زنده باد اعتصاب سراسری مردم کردستان.زنده باد مبارزات آزادیخواهانه زنان و مردان در سراسر کشور


اعتصاب عمومی و قدرتمند مردم کردستان امروز دوشنبه ۲۸ شهریور که علیه قتل مهسا و گشت ارشاد و حجاب اجباری صورت گرفت، بیشک به نقطه عطفی در اوجگیری مبارزه علیه حکومت ضد زن اسلامی و همه قوانین و مقررات و ارگانهای ضد زن آن تبدیل شد. اعتصابی که از سقز و سنندج و مریوان تا دیواندره و بوکان و مهاباد و پیرانشهر و تا تکاب و ایلام، سردشت، اشنویه، بانه، جوانرود تا کرمانشاه وسعت یافت. مردم کردستان اعتصابات سراسری متعددی از جمله دو اعتصاب سراسری علیه اعدام عزیزانشان داشتند و امروز برگ درخشان دیگری در مبارزه مردم کردستان علیه حجاب اسلامی و بیحقوقی زن ورق خورد. اعتصابی گسترده و کوبنده که قوانین اسلامی ضد زن حکومت را در ابعاد توده ای زیر ضرب گرفت. در ادامه این اعتصاب مردم در شهرهای مختلف کردستان به خیابانها آمدند و دست به تظاهرات زدند. این تظاهراتها و تجمعات اعتراضی تا زمان نوشتن این اطلاعیه همچنان ادامه دارد. گزارشات حاکی از آنست که در شهرهای تهران، رشت، اصفهان، مشهد، گوهردشت و اهواز و برخی دیگر از شهرها نیز تظاهرات و تجمعات توده ای شکل گرفته و در حال گسترش است. این یک نمونه درخشان از همراهی و هماهنگی اعتصابات و تطاهرات با خواست و شعارهای واحد و کوبنده علیه حکومت تبهکار جمهوری اسلامی است. این الگوئی است که میتواند و باید سراسری شود و به یک انقلاب زیروروکننده علیه جمهوری اسلامی شکل بدهد.

همبستگی بینظیری که میان مردم کردستان و مردم در سراسر کشور حول اعتراض به قتل مهسا شکل گرفته است، جلوه مهمی از اتحاد و یکپارچگی مردم برای سرنگونی حکومت ننگین اسلامی است. مردم با اعتصاب و اعتراض و بیانیه هایشان، با شعارها و فریادهایشان در کف خیابان قوانین ارتجاعی حکومت علیه زنان را به چالش میکشند و این یک اتفاق شورانگیز در ادامه مبارزات قهرمانانه زنان و مردم آزاده است.

دور انداختن حجاب در ابعادی توده ای در سقز و تهران و شعار حکومت ضد زن نمیخواهیم در رشت جلوه دیگری از اعتراض شکوهمند و رادیکال و آزادیخواهانه مردم است که کل جامعه را به هم پیوند داده است.

حزب کمونیست کارگری به مردم کردستان و به مردم معترض در سراسر کشور که قتل مهسا را به پرچم یک خیزش شکوهمند و سراسری تبدیل کردند درود میفرستد و همه مردم در کردستان و در سراسر کشور را، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران، جوانان و کلیه نهادها و تشکل های مردمی و همه انسانهای آزاده را به گسترش مبارزه برای بزیر کشیدن حکومت ضد زن و ضد زندگی جمهوری اسلامی فرا میخواند.

دور نیست روزی که شاهد آتش زدن حجاب بعنوان سمبل حکومت ظلم و فساد و جنایت اسلامی در ابعادی توده ای و در تک تک شهرهای کشور باشیم. دور نیست روزی که حکومت ضد زن اسلامی را با انقلابمان به گور بسپاریم و بر ویرانه های آن جامعه ای انسانی، برابر، آزاد و مرفه برپا کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

فیلمهایی از اعتراضات در شهرهای مختلف از اینجا https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

حمله پهبادی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اعلام حمایت آمریکا از این کشور

*سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به آغاز «حمله هوایی ایران …