زنده باد کارگران هفت تپه!

عده ای در این چند روز در دنیای مجازی علیه مواضع کارگران هفت تپه که یک خواست همگانی مربوط به هفت تپه بود از روی استیصال خود به این اعتراض و حرکت و خواسته کارگران معترض هفت تپه حمله ور و آنرا با انواع انگ و اتهامات مورد بایکوت قرار دادند.
معلوم نیست موضع این طیف مجازی چیست؟ اگر از هشتگ « خلع ید یک کلام والسلام »به وجد آمدید و این ادبیات را اسلامی میدانید پس دهان خودتان را هم ببندید و نباید یک کلام صحبت کنید چون بیشتر عباراتی که روزانه بکار میبرید از همین کلمات عربی (اسلامی) متشکل شده است. اما مشکل این عده «والسلام» نیست بهانه ای برای بایکوت هفت تپه ای است که حکومت و کل نظام را به چالش کشیده و جناح های خود حکومتی را به وحشت انداخته است. میگویند اگر هفت تپه از بخش خصوصی خلع ید شود لابد بدست سپاه پاسداران میافتد و این همان بهانه ای برای عدم حمایت و پشتیبانی و در واقع سرکوفت و حمله به این اعتراض صدهزار نفری است که از هفت تپه تا کل مدیای اجتماعی را وادار به عکس العمل و حمایت از این کارگران کرده است.
این طیف منظور چپ و بعضی فعالین کارگری و چهره های دیگر است که به این شکل سکتاریستی هم طبقه ایهای خودشان را بازخواست و با ادبیات پوپولیستی مورد حمله قرار می‌دهند. ابتدا باید روشن شود که خلع ید از بخش خصوصی در نتیجه به چه بخش یا ارگان دیگری واگذار می‌شود، باید دید انتظارات و خواسته های کارگران تا کجا و چه اندازه برآورده و برسمیت شناخته می‌شود( معلومه که در حاکمیت ننگین اسلامی این یک توهم است) اما مهم‌ترین مساله باید دست دزدان و اختلاسگرانی مانند اسدبیگی ها و شرکای جنایتکارش را از هفت تپه کوتاه کرد و سپس خواهان محاکمه مسببین این وضعیت اسفباری شد که کارگران نیشکر هفت تپه را خانه ویران کرد و کارگران هفت تپه که مورد حمایت همه اقشار جامعه و خارج کشور هستند نمایندگان خود را بعنوان شوراهای خود معرفی کرده، همان شعار اولین روز اعتراضات که با فریاد «نان کار آزادی، اداره شورایی» خواهان برسمیت شناختن آن باشند و کلیه حقوق های معوقه و مزایای معلقه و از دست رفته خودشان را طلب کنند. باید از کارگران هفت تپه بدون کوچکترین شبه و معطلی حمایت کرد. مبارزات این قشر هر چند با زندانی کردن تعدادی از کارگران و نماینده های آنان و بعضا شکنجه و تهدیدات زیادی از سوی مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی روبه رو شد، اما مبارزه و جسارت این کارگران در دفاع از حق یک قدم عقب نشینی بهمراه نداشته و بلکه جمهوری اسلامی را بیشتر به عقب رانده، پرونده سازی های امنیتی و سناریوهای سیاه و مستند اعترافات اجباری علیه کارگران هفت تپه هیچ فایده ای در به عقب راندن این اعتراضات برحق کارگران نداشته و بلکه مصمم تر و رادیکال تر از همیشه به سران این حکومت جواب دندانشکنی دادند و استوار و محکم برای احقاق حقوق خود با چنگ و دندان مبارزه می‌کنند و این یعنی مبارزه واقعی در حاکمیت منفور اسلامی که بیش از نصف جمعیت آن کشور در خط فقر و زیر خط فقر قرار دارند.
زنده باد مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه
زنده باد اداره شورائی
هه ژار علی پور
۲۳ دسامبر ۲۰۲۰- ٤ دی ٩٩

اینرا هم بخوانید

هویت ما انسان و انسانیت است

کمونیسم ما کمونیسم کارگری، متفاوت تر از هر کمونیسمی است که بسیاری دیگر تحت عنوان …