سالگرد قتل مهسا امینی؛ بازداشت ٢٠ نفر در مناطق کردنشین در پنج روز

در پنج روز گذشتە دست‌کم ٢٠ شهروند کرد بازداشت شدەاند. شبکه حقوق‌بشر کردستان می‌گوید در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، نهادهای امنیتی کنشگران، بازاریان و خانوادە جانباختگان را تهدید می‌کنند کە اعتراض و اعتصاب نکنند.

در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا امینی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی موج جدیدی از فشار و ارعاب علیه شهروندان کرد را آغاز کردەاند. به گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان، تنها در  پنج روز گذشتە دست‌کم ٢٠ نفر از کنشگران و شهروندان کرد در استان‌های مختلف بازداشت شدەاند، کە از این تعداد از سرنوشت و اتهام ١٨ نفر اطلاعی در دست نیست.

بر ا‌ساس گزارش‌هایی کە این شبکه حقوق‌بشری در پنج روز گذشتە منتشر کردە است، “مامل شریفی، ارسلان خیری، هیوا راه‌نشین، هیوا شب‌آهنگ، هدایت خستە، شیرکو نصیری و اشکان رسولی” در مهاباد، “حسین محمود‌پور، لقمان سخنور و هوشیار قادری” در پیرانشهر، “ایوب میرزایی و شیروام خضری” در اشنویه، “بهار احمدی، زریان ملایی و زیلان ملایی” در سنندج، “ارسلان یوسفی” در بوکان، “فرمیسک بابایی” در پاوە و  “رضا ببرنژاد” در قوچان بازداشت شدەاند.

این در حالی است کە در هفتەهای گذشتە دەها شهروند دیگر نیز در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بازداشت شدەاند.

اوج‌گیری دوبارە بازداشت شهروندان کرد در حالی صورت می‌پذیرد کە نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، همزمان به خانوادە جانباختگان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و بازاریان در شهرهای کردنشین فشار می‌آورند کە از اعتراض و اعتصاب در روز سالگرد قتل مهسا امینی بپرهیزند.

ریبین رحمانی، عضو هئیت مدیرە شبکه حقوق‌بشر کردستان در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچەوله فارسی با اشارە بە اینکە موج جدید فشارها و بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین مرتبط با سالگرد قتل مهسا امینی است، گفت: «نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عمدتا فشارهای خود را روی جامعه مدنی، خانوادە جانباختگان و بازاریان کردستان متمرکز کردەاند.»

در هفتەهای گذشتە شماری از اعضای خانوادە جانباختگان خیزش سراسری بە نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدەاند. همچنین شماری از آنها با احکام قضایی روبرو شدەاند.

رحمانی با تاکید بر اینکە نهادهای امنیتی خانوادە جانباختگان خیزش زن، زندگی، آزادی را تحت فشار قرار دادەاند و آنها را تهدید می‌کنند، گفت: «از آنها خواستە شدە کە فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی متوقف کنند و از برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزان جانباختە خود خودداری کنند.»

استان‌های کردنشین ایران از جمله کانون‌های اصلی معترضان در جریان خیزش سراسری هستند و در اوج خیزش، علی‌رغم متحمل شدن هزینەهای بسیار و سرکوب خشن حکومت اعتراضات و اعتصابات گستردە و دامنەداری بە خود دیدند. دویچه وله

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …