سال جدید، جدال‌های جدید– سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۶۸۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

خامنه‌ای در پیام خود به مناسبت سال نو مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را جزو خبرهای تلخ دانست. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی خود برخلاف اظهارات خامنه‌ای گفت: “برآیند اتفاقات سال، رشد و شکوفایی بیشتر ایران عزیز در همه بخش‌ها بود”.

سران رژیم استاد ضدونقیض‌گویی هستند. سردرگمی و نبود هیچ برنامه اقتصادی بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت ویژگی رژیمی است که مردم در هر بزنگاهی قصد دارند که سرنگونش کنند. رژیم اسلامی اقتصاد بحران‌زده‌ای دارد و با سیاست‌های بحران‌زای خود هیچ راه‌حلی برای فرونشاندن این بحران‌ها پیدا نکرده و نخواهد کرد.

فساد اقتصادی، دزد سالاری، فساد قضایی و اداری، اقتصاد رانتی، فروش منابع نفتی که عمده درآمد رژیم را تأمین می‌کند به نازل‌ترین بهای ممکن به‌واسطه وجود تحریم‌های اقتصادی، فروش و تخریب تمامی منابع طبیعی برای تأمین مخارج رژیم و ارگان‌های بالا و پایین و غیره لیست ناچیزی از کارنامه رژیم اسلامی در چند دهه گذشته است.

اما مردم کوچه و بازار، مردمی که برایشان نه آمارهای رژیم و نه پیش‌بینی‌های صندوق جهانی پول ارزش چندانی دارد بنا به تجربه می‌دانند که سال ۱۴۰۳ نیز وضعیت اقتصادی وخیم‌تر از سال گذشته خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، تحت حاکمیت رژیم اسلامی، مردم فقیرتر خواهند شد چرا که سران رژیم تمامی ثروتی را که مردم تولید خواهند کرد به یغما خواهند برد. این ثروت نه برای تأمین رفاه مردم، رشد کودکان، تأمین زندگی کارگران و بازنشستگان و نه برای هیچ یک از خواسته‌های اجتماعی اقتصادی مردم صرف خواهد شد. بلکه برعکس تمامی این ثروت سر از حساب‌های بانکی سران رژیم در داخل و خارج کشور در خواهد آورد. امسال نیز سیاست‌های بحران‌زای رژیم در منطقه، به فلاکت اقتصادی روزافزون مردم خواهد افزود.

از سوی دیگر بر بستر نارضایتی‌های مردم، می‌توان انتظار داشت که مبارزات مردم بیشتر از گذشته تعمیق خواهد شد. جامعه ایران همواره آبستن تلاطمات سیاسی است. امسال می‌توان گفت که شاید نقطه عطف‌هایی در این تلاطمات خواهیم دید. سیاست محل پیشگویی نیست، اما انقلاب در ایران نیازی به پیشگویی ندارد. امسال صورت‌مسئله همچنان سرنگونی انقلابی رژیم باقی خواهد ماند. شیوه و چگونگی این سرنگونی بی‌شک شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت. انقلاب زنانه، انقلاب زن زندگی آزادی افق‌های جدیدی را رصد خواهد کرد. انقلاب متحزب خواهد شد و رهبران واقعی خود را بیشتر خواهد شناخت.

اینرا هم بخوانید

تولید دارو یا تروریست؟ – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …