سال ۱۴۰۳ سال چالش بزرگ بر سر مزد و معیشت – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۶۸۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

به دنبال اعلام مصوبه بی‌شرمانه شورای‌عالی کار و تعیین حداقل دستمزد یازده‌میلیونی موجی از اعتراض به راه افتاده و تشکل‌های مختلف کارگری طی بیانیه‌هایی صدای اعتراضشان را به این تصمیم جنایت‌کارانه بلند کرده‌اند. فراخوان همه آنها بر اتحاد سراسری علیه تعرض معیشتی حکومت است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با عنوان “به دستمزدهای تحقیرآمیز دست‌پخت شورای‌عالی کار تن نخواهیم داد” می‌نویسد: “با اتحاد مبارزاتی خود پاسخ محکمی به شورای‌عالی کار کذایی و وزیر کار شکم سیر دولت بدهیم.” سپس مطالبات فوری خود را برشمرده و ادامه می‌دهد: دستمزد باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت افزایش یابد و مزد هیچ حداقل بگیری از ۴۵ میلیون نباید کمتر باشد، باتوجه‌به نرخ ۴۵ درصدی تورم اعلام شده حکومتیان مزد همه کارگران در تمام رده‌های شغلی باید ۴۵ درصد افزایش یابد و متناسب با تغییر دائمی نرخ تورم و نرخ سید معیشتی در طول سال افزایش پیدا کند. این شورا همچنین با تأکید بر حذف پیمانکاران دستمزد مساوی در برابر کار مساوی را قدمی در این راستا دانسته است و آخرین تأکیدش بر درمان و تحصیل رایگان برای همه و ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین مسکن است.

شورای بازنشستگان ایران مصوبه شورای‌عالی کار را ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی – قضایی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و می‌نویسد: “کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند به‌جز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده‌اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که به‌جز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند.” سپس اخطار داده و می‌نویسد که اگر این مصوبه باطل نشود شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن‌کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به‌منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد مصوبه شورای‌عالی کار را غیرقابل‌قبول و تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و جان و روان کارگران و خانواده‌های کارگری دانسته و می‌نویسد: “تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است”.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان نیز در بیانیه مشترکی مبارزه متشکل هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده علیه نظام استثمار را یگانه راه دانسته و تأکیدشان بر حداقل دستمزد ۴۵ میلیونی است.

اینرا هم بخوانید

افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴ حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد …