سبد معیشت ۲۲ میلیونی و دستمزد ۹ میلیون تومانی

به گزارش رسانه های حکومتی سبد معیشت که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

سیاستهای اقتصادی دولت رئیسی، افزایش هر روزه قیمت مایحتاج عمومی دستمزدهای زیر خط فقر؛ معیشت و گذران کارگران را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.به اعتراف حکومتی ها بیش از ٥٠درصد دستمزد صرف تامین هزینه مسکن میشود. باقیمانده ٥٠درصد دستمزد های ناچیز کارگران ؛ بزور حداقلهای یک زندگی بخور و نمیر را تامین کند. خبری هم از وعده های داده شده پیرامون افزایش دستمزدها نیست.

اینرا هم بخوانید

فراخوان بازنشستگان تامین اجتماعی: ۷ اسفند تجمع در تهران

 ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران فولاد و واحد صنعتی ام دی اف بازنشستگان و مستمری …