سخنرانی: درهمبستگی با مبارزات مردم ایران – یادمان قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و سال ۶۷

لینک از اینجا، فرمت پی دی اف

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …