سخنرانی های حمید تقوایی در تورنتو و ونکوور: جنگ غزه و جنگ مردم ایران

اینرا هم بخوانید

خط رفاه: درباره تشکيل کنفدراسيون کار ايران- خارج از کشور