سرحدی زاده و مرگ رفسنجانی

سرحدی زاده وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی گفته است: مرگ هاشمی غم‌انگیز است اما غم‌انگیزتر از آن ظلمی است که در این اواخر بر او و برای بدنام کردن او و خانواده‌اش انجام شد.

 ما شنیده بودیم که مرسوم است انقلاب‌ها فرزندان خود را می‌خورند اما فکر می‌کردیم در انقلاب اسلامی این اتفاق نخواهد افتاد و انقلاب ما از این مسائل مستثنی است.

وی با یادآوری اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌های هدفمند برای بدنام کردن چهره  رفسنجانی و اعضای خانواده‌اش در جامعه صورت گرفته بود، افزود: امروز همان کسانی که این رفتارها را در حق هاشمی روا داشتند در سوگ او اشک تمساح می‌ریزند و همین باعث می‌شود تا غم از دست دادن او سنگین‌تر شود.

وی رفسنجانی را یکی از عناصر سرزنده و تاثیرگذار انقلاب اسلامی ایران نامید و افزود: برای همین همیشه می‌گفتند انقلاب زنده است تا هاشمی زنده است. هاشمی رفسنجانی یکی از فرزندان رشید انقلاب بود و در سوگ ایشان باید تسلیتی جداگانه به انقلاب اسلامی ایران گفت.اما ظلم‌هایی که در سال‌های اخیر در حق مرحوم هاشمی صورت گرفت نشان داد که استثنایی در این باره وجود ندارد.

وی افزود: جدا از هجمه‌هایی که در سال‌های قبل از انقلاب از سوی عوامل ضدانقلاب نسبت به ایشان صورت گرفت؛ در سال‌های اخیر شاهد بودیم که این هجمه‌ها به شکل دیگر و از سوی کسانی که نه ایشان و نه انقلاب را می‌شناختند وارد شد که آخرین آن سلب صلاحیت ایشان بود.

سرحدی زاده عقیده دارد؛ بعید است بعد از مرگ رفسنجانی چهره‌ای مانند ایشان یافت شود، افزود: انقلاب اسلامی مهره موثری را از دست داد بنابراین تنها می‌توانم بگویم به خدا به مردم و انقلاب اسلامی رحم کند تا بلکه از میان همین مردم بالاخره فردی مانند ایشان برخیزد.

وی مدعی شدرفسنجانی یکی از پناهگاه‌های موثر جامعه کارگری در دوران پس از انقلاب بوده است، افزود: همیشه به اتکای پشتیبانی ایشان بود که جریان‌های صنفی پس از انقلاب و به ویژه خانه کارگر توانستند به فعالیت خود در تمامی ادوار ادامه دهند. البته نمی‌شود گفت تمامی تصمیمات و سیاست‌های ایشان دارای تبعات منفی نبوده است اما بطور قطع تمامی این اقدامات در راستای متعالی شدن وضعیت جامعه صورت گرفته است بنابراین نباید با دید مغرضانه درمورد کارنامه هاشمی قضاوت کرد و او را به جانبداری از سرمایه‌داری صرف متهم ساخت. برای حفظ دستاوردهای انقلاب و استمرار آن واقعا پیدا کردن جانشینی برای ایشان سخت است.ایلنا

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …