سرگردانی کارگران بازنشسته هفت تپه ادامه دارد

 کارگران بازنشسته‌ هفت تپه که از اسفند سال ۹۹ تاکنون از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، همچنان بابت بخشی از مطالبات خود از کارفرما طلبکارند.کارگران می گویند در نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی‌مان کوتاهی شده و ذخیره مرخصی ما هم محاسبه نشده است. علارغم اینکه اسناد قانونی مطالباتمان به مدیریت و مسئولان اداره کار شهرستان شوش و استان ارائه شده اما کسی از احقاق حقوق و پرداخت کامل مطالبات بازنشستگی‌ ما حمایت نمی‌کند.از ایلنا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …