سفیر آلمان در پیک نیک شکنجه گاه اوین

اطلاعیه شماره ٣: درباره دیدار مهندسی شده سفرای خارجی از زندان اوین:

روزنامه بیلد در آلمان امروز تاریخ ١٨ جولای تیتر بزرگی با این مضمون چاپ کرده است: سفیر دولت آلمان به دعوت حکومت اسلامی ایران در پیک نیک شکنجه گاه اوین شرکت میکند.  

بیلد اضافه میکند:«اینجا بدترین جای دنیا است، مهمترین شکنجه گاه در ایران، محل ایجاد وحشت، سمبل وحشت و سرکوب حکومت اسلامی در ایران، زندان اوین!منتقدین حکومت، ژورنالیستها و اقلیت های جنسی و مذهبی و ملی، اکثرا در بدترین شرایط به بند کشیده شده اند. همچنین زندانیان خارجی مثلا همین امروز زندانیانی از اتحادیه اروپا و آمریکا و از کانادا در اوین هستند. بدلیل اینکه تعداد زیادی از روشنفکران و منتقدین حکومت در زندان هستند، مردم آنجا را با مزاح دانشگاه اوین نام نهاده اند.

بنظر میرسد حکومت در ایران برای ارائه یک ایمیج و تصویربهتراز خود تقلا میکند. قوه قضاییه این حکومت یک گردش علمی! و یک پیک نیک در اوین سازمان میدهد. در شکنجه گاه اوین در شمال تهران و سفیر دولت آلمان در این شو حاضر میشود».

اگر دولت های مرتجع اینگونه با جمهوری اسلامی مماشات میکنند و خاک به چشم مردم ایران میپاشند، اما رسانه ها و نهادهایی هستند که خود را در کنار مردم ایران قرار میدهند و شرکت در پیک نیک کشتارگاه اوین را به موضوعی برای افشای دولت های غربی تبدیل میکنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی در ایران کمپینی افشاگرانه و اعتراضی به این شوی حکومت اسلامی سازمان داده و با ارسال نامه به سفارت خانه های متعدد در تهران به این امر اعتراض کردند. با چاپ مطلب اعتراضی در روزنامه بیلد باید دید آیا مقامات دولت آلمان و سفیر این کشور عکس العملی به این موضوع نشان میدهد یا نه. باید فشار بر سفارت های دولت هایی که در پیک نیک شکنجه گاه اوین شرکت کردند را بیشتر کرد و این اقدام بیشرمانه حکومت اسلامی را که میخواهد نشان دهد اوین تفریحگاه است و همه در آنجا در ناز و نعمت هستند، را به ضد خود تبدیل کرد. حکومتی که هزاران نفر را به بند کشیده و فعالین سیاسی، روشنفکران، دانشجویان، رهبران کارگری و زنان و معلمان معترض را به  گروگان گرفته و در محل اعدام هزاران زندانی سیاسی پیک نیک سازمان میدهد و سفرای دول فخیمه اروپایی و از جمله آلمان در این نمایش مسخره شرکت کرده و به این حکومت مشروعیت میدهند.

 

ما به کمپین خود برای افشای دولت هایی که سفرایشان در این اقدام خبیث با حکومت شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی شرکت کردند ادامه میدهیم و تلاش میکنیم افکار عمومی را هرچه بیشتر علیه این دولت ها بسیج کنیم. ما این را به یک اسکاندال برای این دولت ها و یک رسوایی بیشتر برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهیم کرد.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی

١٨ جولای ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …