سقوط در باتلاق ارتجاع اسلامی

یک زن از وزارت دفاع دولت سوئد که به ایران سفر کرده است، یک «فمینیست»، یک حقوق بشری و یک نماینده دولت طرفدار دمکراسی. کسی که ادعا دارد مردم حق آزاد در بیان عقایدشان را دارند. کسی که مدعی است زنان باید با مردان برابر باشند. کسانی که ادعاهای زیادی دارند اما وقتی پای سود و تجارت و دفاع از منافع اقتصادی به میان می آید یکسره با سرعت مافوق نور در باتلاق ارتجاع و تحجرسقوط می کنند و در گنداب حکومت اسلامی غسل تعمید می گیرند.

این تصویری از دو رویی و فساد نظام سرمایه داری جهانی است. در داخل و برای زنان با «اصل و نسب سوئدی» همه برابری زن و مرد را می خواهند و در همان کشور برای زنان مهاجر، طرفدار حجاب و دادگاه شریعه می شوند.

با حجاب اسلامی به ایران تحت حاکمیت جانیان اسلامی سفر می کنند و مدعی می شوند قانون را رعایت کرده اند. شرم نمی کنند که زنان در ایران اسید و شلاق و زندان را به جان می خرند و قانون بربریت اسلامی را زیر پا می گذارند تا به آزادی پوشش برسند.

به راستی دوران مدافعین دورغین زنان با معیارهای چندگانه فرا رسیده است. به راستی زنان در ایران و همه کشورهای اسلام زده و همه جای دنیا به جایی رسیده اند که تنها می توانند با نقد نظام حاکم بر جهان به سوی رهایی انسانی گام بردارند.

 

اینرا هم بخوانید

همه با هم در دفاع از زندگی حسین شنبه‌زاده – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …